Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 27 maja. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
18/04/2024 - 20:45

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2024. Sprawdź, które terminy są kluczowe

Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się w Polsce 9 czerwca. Wkrótce poznamy nazwiska kandydatów ubiegających się o nasze głosy i kampania rozkręci się na dobre. Jak wygląda kalendarz wyborczy? Które terminy są kluczowe? Sprawdźcie.

 • Do dnia 22 kwietnia 2024 r.

1. Zawiadomienie Państwowej Komisji Wyborczej:

- przez organ partii politycznej o utworzeniu komitetu wyborczego,
- przez pełnomocnika wyborczego o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego lub o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców,

2. Powołanie okręgowych komisji wyborczych oraz rejonowych komisji wyborczych.

 • Od dnia 26 kwietnia 2024 r. do dnia 6 czerwca 2024 r.

1. Składanie przez wyborców wniosków o:

- wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów,
- zmianę miejsca głosowania,

2. Składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową albo odbywających ćwiczenia wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym wniosków o zmianę miejsca głosowania.

 • Do dnia 2 maja 2024 r. do godz. 16:00

1. Zgłaszanie list kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego.

 • Do dnia 6 maja 2024 r.

1. Utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów, domach studenckich i zespołach tych domów, a także ustalenie ich granic, siedzib i numerów.

 • Do dnia 10 maja 2024 r.

1. Podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika,

2. Zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

3. Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych.

 • Do dnia 20 maja 2024 r.

1. Powołanie obwodowych komisji wyborczych,

2. Podanie do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 • Od dnia 25 maja 2024 r. do dnia 7 czerwca 2024 r.

1. Nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

 • Do dnia 27 maja 2024 r.

1.Zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

2. Zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

 • Do dnia 31 maja 2024 r.

1. Podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego,

2. Podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w dniu wyborów, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.

 • Do dnia 31 maja 2024 r.

1. Składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

 • Do dnia 4 czerwca 2024 r.

1. Składanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o ujęcie ich w spisie wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

2. Składanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o ujęcie ich w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach.

 • Do dnia 6 czerwca 2024 r.

1. Poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

 • W dniu 7 czerwca 2024 r. o godz. 24:00

1. Zakończenie kampanii wyborczej

 • W dniu 9 czerwca 2024 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00

1. Głosowanie

(fot.; Pixabay/ hapegruesen, źródło: Państwowa Komisja Wyborcza)Dziękujemy za przesłanie błędu