Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 23 marca. Imieniny: Feliksa, Konrada, Zbysławy
12/12/2019 - 08:05

Co łączy jubileuszowy tort, krynicką konferencję i Sursum Corda ?

Z okazji piątej, ogólnopolskiej konferencji odbywającej się w Krynicy-Zdroju, poświęconej readaptacji społecznej i pomocy postpenitencjarnej, jubileuszowy tort degustowali jej uczestnicy. Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza.

Uczestnicy piątej, krynickiej konferencji (11-13 grudnia) dyskutują o problemach osób znajdujących się na „życiowym zakręcie”. W tym roku hasłem przewodnim jest „Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych i środowiskowych”.

Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza, organizacja o charakterze non profit, działająca w obszarze pomocy społecznej, a także oświaty i wychowania. Powstała w 2000 roku i swoim zasięgiem obejmuje głównie Małopolskę.

Stowarzyszenie realizuje działania, które uczą samodzielności, rozwijają postawę wzajemnej pomocniczości, kreatywności oraz odpowiedzialności za innych i siebie - dając przysłowiową wędkę, a nie rybę.

-Pracujemy z młodzieżą, która chce być aktywna, chce się rozwijać i zdobywać nowe doświadczenia. Promujemy i rozwijamy ideę wolontariatu, jako konkretną i wymierną formę społecznego zaangażowania.- wyjaśnia Marcin Kałużny, prezes zarządu - Wspieramy dzieci i młodzież w trudnych sytuacjach życiowych, poprzez uczenie zaradności i rozwijanie osobistych potencjałów. Umożliwiamy resocjalizację osobom, które chcą zmienić swoje życie. Świadczymy też pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Wzorem lat ubiegłych, spotkanie podzielone jest na panele: naukowo -prawny, panel poświęcony praktykom oraz panele sprofilowane specjalistycznie. Część wystąpień poświęcona jest zagadnieniom dotyczącej reintegracji osób uzależnionych. Są też poruszane zagadnienia pracy socjalnej, jak i gości z zagranicy, którzy podzielą się swymi doświadczeniami na ten temat.

-Uczestnicy konferencji poznają także perspektywę byłych więźniów, którzy poprzez swoją obecność, przybliżają nam własne spojrzenie na problematykę pomocy postpenitencjarnej.-mówi Krzysztof Jasiński ze Stowarzyszenia Sursum Corda w Nowym Sączu- Udadzą się również z wizytą studyjną do zakładu karnego w Sabinovie na Słowacji, aby podpatrzeć stosowane tam rozwiązania penitencjarne.

Wśród zaproszonych gości są min. pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Kar Nieizolacyjnych i Wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasiłowski, Zastępca Dyrektora Biura Penitencjarnego Służby Więziennej Republiki Słowackiej  pplk. JUDr. Jozef Griger, dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka, prof. UJ, dr hab. Barbara Nowak, prof. UJ, a także kilkudziesięciu specjalistów, naukowców oraz  praktyków i prelegentów ze Słowacji.

Organizatorzy: Stowarzyszenie Sursum Corda z Nowego Sącza i Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Krakowie. Wydarzenie odbywa się pod honorowym patronatem burmistrza Piotra Ryby oraz Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie płk Włodzimierza Więckowskiego.

(MK) fot. aut.Dziękujemy za przesłanie błędu