Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 24 czerwca. Imieniny: Danuty, Jana, Janiny
22/06/2021 - 12:40

Trzysta trzydzieści lat kultu Jezusa Frasobliwego na Strzygańcu

Figury przedstawiające Chrystusa Frasobliwego spotykamy niemal w każdym zakątku naszego kraju. Stanowią nieodłączny element kapliczek stawianych przy domach i na rozstajach dróg. Wykonane są najczęściej z drewna, rzadziej z kamienia lub gliny.

- Obietnic należy dotrzymywać – pisze ks. Stanisław Ciurka, we wstępie swojej najnowszej książki pt. „Kult Strzyganieckiego Pana Jezusa Frasobliwego. Z okazji 330 rocznicy powstania pierwszej kaplicy na Strzygańcu (1691 – 2021). Tom drugi”.

Dwa lata temu ukazała się inna książka tego autora pt. „W promieniach Frasobliwego”, która była zgłoszona do konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”.

Najnowsza publikacja ks. Stanisława Ciurki jest kontynuacją tego zagadnienia i tomem drugim. Ukazała się drukiem w 2020 roku w związku z wypadającą w 2021 roku 330 rocznicą wybudowania pierwszej kapliczki kultowej na strzyganieckiej górze.

Najnowsza książka ks. Ciurki zamyka całość problematyki związanej z istnieniem kaplicy i zorganizowanym wokół niej kultem Jezusa Frasobliwego ze Strzygańca.

Publikacja została zgłoszona w tym roku do konkursu o Nagrodę im. ks. prof. Bolesława Kumora w kategorii „Książka o Sądecczyźnie”.

W uzasadnieniu zgłoszenia do konkursu czytamy: Druga część książki o Strzygańcu traktuje o kulcie religijnym Frasobliwego, istniejącym w tym miejscu od 330 lat. Jest to kult naturalny, przechowany w sercach wiernych, rozległej w przeszłości parafii podegrodzkiej.

Dawniej ten kult był bardziej żywy, w minionym wieku, wskutek niekorzystnych zdarzeń został poważnie osłabiony, ale nigdy nie zamarł

- Autor omawiając wielopunktowe formy kultu Frasobliwego ze Strzygańca, nie zaniedbał osadzenia tej tematyki w kontekście innych miejsc, gdzie przechowywana jest pamięć o Frasobliwym – podkreślają rekomendujący tę publikację. – Bezcenne jest dotarcie do jedynego w Europie diecezjalnego sanktuarium Pana Jezusa Frasobliwego w miejscowości Rosi w diecezji grodzieńskiej na Białorusi. Wspomnienie o pasjach organizatorów kolekcji Frasobliwego w Jeżowem w diecezji sandomierskiej oraz ks. Pawła Śmigla z diecezji wrocławskiej, jak również wykorzystanie licznych zdjęć, rzeźb sądeckich autorów, poezji, wzruszających pieśni i modlitw oraz bezcennych świadectw wielu osób stanowi o walorze tej książki.

Publikacja ta ma nie tylko walor poznawczy. Zamiarem autora jest pobudzenie czytelnika do refleksji nad swoim, nas – ludzi, losem w roku pandemii COVID-19.

Frasobliwy był zawsze tam, gdzie była niedola i cierpienie. Pobudzenie czytelnika do refleksji nad dokonującymi się dziejowymi procesami, jak Frasobliwy oczekujący na śmierć, jest bezcennym duchowym przesłaniem tej książki.

W publikacji znajdują się wiersze różnych autorów poświęcone Jezusowi Frasobliwemu, można zagłębić się w rozmowy z duchownymi i wiernymi o kulcie Strzyganieckiego Pana Jezusa Frasobliwego.

Autor zamieścił też wykaz proboszczów parafii Brzezna (Strzyganiec) i księży, księży rezydentów, wikariuszy, rektorów posługujących w tej parafii oraz oczywiście sióstr zakonnych. W publikacji są także przepiękne zdjęcia obrazujące kult Strzyganieckiego Pana Jezusa Frasobliwego. Zdjęć użyczył Kamil Bańkowski, ale i mieszkańcy, którzy wyciągnęli je z prywatnych zbiorów.

Książka liczy 208 stron, oprawa miękka. Wydawca: Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek, Mielec.

Stanisław Ciurka, „Kult Strzyganieckiego Pana Jezusa Frasobliwego. Z okazji 330 rocznicy powstania pierwszej kaplicy na Strzygańcu (1691 – 2021). Tom drugi”, Wydawca: Zakład Poligraficzny Zdzisława Gajek, Mielec, Strzyganiec 2020.

„Mecenas Czytelnictwa”

Opr. i.michalec@sadeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu

„Mecenas Czytelnictwa”