Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 17 czerwca. Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
05/02/2016 - 17:00

Na szlaku zabytkowych cerkwi w rejonie krynickim

Trwa czwarta edycja konkursu o Nagrodę im. Ks. Prof. Bolesława Kumora, organizowanego przez Fundację Sądecką. Nagroda przyznawana jest w dwóch kategoriach: "książka o Sądecczyźnie" i "sądecki autor". Chodzi o pozycje wydane w 2015 roku i dorobek miejscowych autorów. Na zwycięzców konkursu czeka pamiątkowa statuetka i nagroda pieniężna w łącznej wysokości 20 tys. zł.

Przedstawiamy wydawnictwo albumowe zatytułowane "Zabytkowe świątynie na szlaku architektury drewnianej w regionie Krynicy-Zdroju", wydane w zeszłym roku przez Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków Krynica-Zdrój.

Publikacja została przygotowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Perły Beskidu Sądeckiego". Tekst - Tomasz Zając, fotografie - Mikołaj Grycz, rysunki - Robert Dara. Informacje o świątyniach zebrał Janusz Kieblesz.

Autorzy opisują siedem zabytkowych cerkwi prawosławnych i greckokatolickich, służących obecnie kultowi katolickiemu: Krynica-Zdrój (Słotwiny), Powroźnik, Wojkowa, Tylicz, Piorunka, Szczawnik i Złockie. Książka przybliża ich historię i architekturę, także dzieje miejscowości, zamieszkałych do 1947 roku przez Łemków.  

Cenne są wypowiedzi opiekunów cerkiewek, w tym proboszczów parafii rzymsko-katolickich. Oto przykładowo wypowiedź ks.prałata Mariana Stacha, znanego szeroko proboszcza Tylicza, budowniczego tylickiej Golgoty, który ma również niemałe zasługi na polu ratowania budownictwa cerkiewnego.     

"Pracuję w parafii trzydziesty pierwszy rok - opowiada prałat. - Najpierw przez szesnaście lat ratowaliśmy trzy obiekty sakralne drewniane, tj. kościół parafialny pw. Apostołów Piotra i Pawła w Tyliczu, obok rynku, oraz cerwie greckokatolickie w Muszynce pw. św. Jana Ewangelisty i w Tyliczu pw. Kosmy i Damiana. W większości środki na ratowanie tych zabytków pochodziły z ofiar parafian i z mojej żebraniny na ten cel, w czasie głoszonych rekolekcji w różnych parafiach Polski. Wszystkie trzy obiekty są już w dobrym stanie technicznym. Obecnie, w trakcie konserwacji jest drewniane tabernakulum w cerkwi w Muszynce, a planie są konserwacje, renowacje i złocenia ambony w cerkwi w Tyliczu..."
--
Zabytkowe świątynie na szlaku architektury drewnianej w regionie Krynicy-Zdroju, Towarzystwo Upowszechniania Tradycji i Kultury Łemków Krynica-Zdrój, Wydawnictwo Episteme w Lublinie.

(HSZ)
 Dziękujemy za przesłanie błędu

„Mecenas Czytelnictwa”