Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 5 marca. Imieniny: Aurory, Fryderyka, Oliwii
21/05/2016 - 12:00

Złoci nauczyciele i złote szkoły z naszego regionu z certyfikatami

17 maja 2016 w Nowym Sączu w MCK SOKÓŁ odbyła się konferencja na temat wychowania i profilaktyki pt. „Style wychowawcze a samodyscyplina dziecka”. Konferencja zorganizowana została przez Fundację Ostoja w ramach projektu: UNIKAJ NAŁOGU _ METODĄ DIALOGU przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta Nowego Sącza i Firmy Qgraf.

W programie konferencji znalazło się uroczyste wręczenie certyfikatów Złotych Szkół i Złotych Nauczycieli. W bieżącym Roku szkolnym Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie nadał tytuły złotych szkół: Gimnazjum im. Por. Andrzeja Buchmana ps. „Korsak” w Barcicach oraz Gimnazjum w Trzetrzewinie im. Gen. Michała Gałązki

Tytuły złotych szkół wypracowali nauczyciele, którzy przez 16 tygodni wdrażali innowacyjne metody wychowawcze w swoich szkołach oraz poddawani byli cotygodniowej superwizji i ewaluacji  działań wychowawczych. Złoci  Nauczyciele w roku szkolnym 2015/2016 to:

  • p. Anna Czyż – Kucharczyk i Małgorzata Biel-Malinowska z  Gimnazjum im. Por. Andrzeja Buchmana ps. „Korsak” w Barcicach, 
  • p. Beata Leśniak z Gimnazjum w Trzetrzewinie im. Gen. Michała Gałązki,  
  • p. Edyta Lupa z Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Nowym Sączu oraz 
  • p. Michał Koział z Katolickiej Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia w  Nowym Sączu. 

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy na temat metod i programów skutecznych we wspieraniu dzieci  i młodzieży w rozwijaniu pozytywnego potencjału i  wewnętrznej dyscyplinie.  Nauczyciele, wychowawcy, rodzice zostali zachęceni do doskonalenia umiejętności  wychowawczych, stanowiących  wsparcie w  budowaniu  głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi i młodzieżą. 

Pzedstawiciele kilku szkół dzielili się doświadczeniami zrealizowanego pakietu 4 programów profilaktyczno - wychowawczych: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Golden Five, Mediacje Rówieśnicze, Archipelag Skarbów. Mówili o skuteczności programów nie tylko w odniesieniu do uczniów,  ale również do całego środowiska szkolnego i rodzinnego. Wskazywali na wartość  kompleksowego  oddziaływania wychowawczego  jako impulsu zachęcającego do troski o zintegrowany rozwój dzieci i młodzieży oraz troski o budowanie ciepłych, przyjaznych relacji w szkole jako czynnika chroniącego dzieci i młodzież przed ryzykownymi zachowaniami.

Wśród szkół, które zasługują na szczególne wyróżnienie ze względu na zrealizowany pakiet programów profilaktyczno - wychowawczych  należą: Gimnazjum Publiczne im. Stanisława Wyspiańskiego w Mordarce, Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu i Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza w Nowym Sączu.

Wśród osób, które zabrały głos, dzieląc się efektami wdrażanych programów byli: pan Paweł Bogdanowicz - prezes Stowarzyszenia  Ojców w obronie dzieci i integralności rodziny,  który dzielił się skutecznością wdrażanego programu Archipelag Skarbów w szkołach gimnazjalnych w gminie Chełmiec, pani Alina Górszczyk - pedagog Zespołu Szkół  im. St. Wyspiańskiego w Mordarce, która opowiadała o wartości wdrożonych 4 programów  wśród uczniów i nauczycieli, pani Zofia Woźniakiewicz - pedagog Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza w Nowym Sączu, wspomniała, że Gimnazjum nr 3 było prekursorem we wdrażaniu programu Archipelag Skarbów, który młodzież miała okazję poznać już w roku 2011, a zajęcia z młodzieżą prowadził sam  autor,  dr Szymon Grzelak z Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej w Warszawie.

Pani Anna Czyż-Kucharczyk , nauczycielka ze Gimnazjum w Barcicach przybliżyła  praktyczny przebieg programu Golden Five w szkole i zmian, które zaistniały wśród uczniów po zakończonym programie. Pani Małgorzata Kmak, nauczycielka w Gimnazjum we  Florynce przedstawiła konkretny opis rozwiązanego problemu w klasie, a pomysł na jego rozwiązanie  zaczerpnęła z udziału w programie Szkoła dla Rodziców i Wychowawców - Jak rozmawiać  z nastolatkami?

Konferencja nie tylko stała się źródłem wiedzy, dla tych, którzy jeszcze o programach nie słyszeli,  ale przede wszystkim zainspirowała nauczycieli, dyrektorów szkół oraz  władze miasta i gminy do postawienia obszaru profilaktyki i wychowania wśród priorytetowych zadań na następny rok szkolny. Patronat Honorowy nad konferencją objął prezydent miasta Nowego Sącza. Patronat medialny  przyjęli: Sądeczanin.info oraz Radio RDNDziękujemy za przesłanie błędu