Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 4 czerwca. Imieniny: Christy, Helgi, Karola
28/10/2018 - 11:00

Dobra książka. Sądeczanin poleca. Legioniści w Nowym Sączu w latach 1914-17 (7)

"Pamiątka wydana z okazyi pobytu żołnierzy polskich w Nowym Sączu w latach 1914 -1917. Pod redakcją Tadeusza Zubrzyckiego i Pawła Lundy." Reprint książki z 1917 r. przygotowany w roku obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Sączu.

Nemo. Działalność kolejarzy.

Osobliwe czasy, jakie obecnie przeżywamy, utrudniają dokładne zbadanie i możliwie wyczerpujące skreślenie ogromu tej pracy, którą społeczeństwo polskie podjęło z pełną ofiarnością dla wzniosłej czynem legionowym wywoływanej idei.

Gdzie fakta opierają się tylko na wspomnieniach i zawodnej pamięci, gdzie cenne źródła historyczne pochłonął ogień, a resztki materyału z czasów wojny światowej poniewierają się u nieznanych ludzi, nie rozumiejących się zazwyczaj na wartości tegoż – tam trudno o sumienne wypracowanie najlżejszych nawet tematów.

Strata, jaką poniosło społeczeństwo sądeckie przeddzień inwazyi moskiewskiej, skutkiem zniszczenia i spalenia archiwalnych materiałów, dotyczących pracy niepodległościowej i organizacyi wojskowych z czasów przedwojennych, nie da się niczem powetować.

W ogień poszły akta Komitetu obywatelskiego, temuż samemu losowi uległa część aktów X Polskiej Drużyny strzeleckiej. Zniszczeniu uległy również świadectwa wytężonej pracy obywatelskiej i bezprzykładnej ofiarności naszego rękodzielnika, włościanina i robotnika w pierwszych miesiącach wielkiej wojny. Ocalały tylko wywiezione materiały.

Pozostały jeno wspomnienia, które powoli zanikają w szczegółach ustępując miejsca nowym wrażeniom.

Z mroków pamięci wyławiamy ofiarną działalność kolejarzy w Nowym Sączu, którzy od roku 1911 służą wiernie wielkiej idei.

Prąd niepodległościowy zrodzony przez Żuka (Piłsudskiego), w tajnej organizacyi >>Związku walki czynnej<< we Lwowie znalazł wśród sądeckich kolejarzy grunt zupełnie przygotowany.

>>Polski Skarb wojskowy<<, wspierający – wedle programu statutem zakreślonego – swymi dochodami polski ruch militarny, oraz zbierający fundusze na przygotowanie przyszłego ruchu zbrojnego, znalazł wśród kolejarzy silny poparcie.

Wybór fragmentów L.Z 
Zachowano oryginalną pisownię.

Osoby zainteresowane współpracą w zakresie doboru tytułów do prezentacji zapraszamy do kontaktu: [email protected]Dziękujemy za przesłanie błędu