Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 28 maja. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
08/07/2018 - 11:35

Dobra książka. Sądeczanin poleca. K. Knotz, "Obudzić sakrament małżeństwa" (7)

Potrzeba uświadamiania, czym jest sakrament małżeństwa i jak ważną rolę pełni w budowaniu więzi rodzinnych, stanowi niewątpliwie wymóg czasów współczesnych. Autor książki odkrywa tajemnicę tego sakramentu tak ważnego z punktu widzenia budowania właściwych relacji małżeńskich w komunii z Bogiem…

Trzeci poziom duszpasterstwa małżeństw domaga się nowego spojrzenia na małżeństwo i jego formację. Małżeństwo zostaje potraktowane jako prawdziwa wspólnota Kościoła, która tak jak wszystkie kościelne wspólnoty potrzebuje formacji w ramach jego struktur. Formacja dla małżeństw ma uczyć je, jak być małym, domowym Kościołem. Ma ona cechy i formę podobną do katechumenatu – wymaga procesu wdrażania małżeństwa w nowy sposób życia. Taką formację może podjąć tylko specjalnie do tego stworzone środowisko w Kościele, które nazwalibyśmy wspólnotą powołaniową. […]. Słowo „seminarium” znaczy tyle, co „szkółka roślin, drzew”, a swoją etymologię wywodzi od łacińskiego słowa „semen” – nasienie, latorośl.  Nasieniem jest kiełkujące powołanie małżonków do życia z Jezusem Chrystusem w sakramentalnej wspólnocie. Rodzące się powołanie wymaga podlewania, pielęgnowania, aby wyrosła z niego latorośl stała się pięknym kwiatem. Specyfika powołania małżeńskiego, które rodzi się na bazie wzajemnej fascynacji mężczyzny i kobiety podejmujących decyzję wspólnego życia, wymaga stosunkowo niedługiej formacji przed zawarciem sakramentu małżeństwa, ale za to znacznie dłuższej już w trakcie trwania małżeństwa, a zwłaszcza w jego pierwszych latach. Powinna być ona możliwa do podjęcia na każdym etapie życia małżeństwa, także w sytuacjach kryzysowych.  Dlatego ważne jest, aby nie utożsamiać formacji w seminarium małżeńskim z formacją skupioną na przygotowaniu narzeczonych do małżeństwa, sugerując się formacją, jaką przechodzą kandydaci do kapłaństwa. O dojrzałym realizowaniu powołania do małżeństwa możemy mówić wtedy, gdy małżonkowie potrafią spojrzeć na wspólne życie jako na dar miłości Boga. […]. Formacja w seminarium małżeńskim musi być tak skonstruowana, aby małżeństwo wiedziało, że na pierwszym etapie przepracowuje swoje własne życie, a nie życie szerszej od siebie wspólnoty Kościoła. […]. Małżeństwo traktowane jako wspólnota Kościoła ma się rozwijać, aby uzyskać zdolność budowania więzi – umiejętności rozmawiania ze sobą, rozumienia siebie, poznawania swoich uczuć, swojej wrażliwości, rozeznawania duchowego woli Bożej, umiejętności wspólnej modlitwy, wspólnego spędzania czasu, rozwiązywania problemów życia seksualnego, wspólnego spojrzenia na wychowanie dzieci itd. W konsekwencji ma zacząć rozwijać powołanie małżeńskie i zebrać pełne owoce łaski sakramentu małżeństwa. […]. Małżeństwa sakramentalne potrzebują bycia razem z innymi małżeństwami mającymi podobne spojrzenie na łączącą ich więź, potrzebują dzielenia się trudnościami, szukają wsparcia itp., ale to nie znaczy, że cel seminarium małżeńskiego stanowi integrowanie ich ze sobą. Małżonkowie tworzący środowisko mają pełną wolność w zawiązywaniu znajomości, przyjaźni, w podejmowaniu wspólnych przedsięwzięć, jak i w trzymaniu dystansu wobec innych małżeństw. […]. Podjęcie dialogu małżeńskiego jako głównego narzędzia formacji okazuje się bardzo trudne w codziennym życiu małżeńskim, ponieważ życie w porządku nadprzyrodzonym nie rodzi się spontanicznie jako łatwy do zrealizowania impuls popędu lub emocji,  ale wymaga zaangażowania rozumu i woli, a także wsparcia mocy Ducha Świętego. Małżonkowie doświadczają wielu przeszkód utrudniających podjęcie takiego stylu życia. Wiążą się one z presją życia codziennego i wewnętrznych oporów duchowych. Seminarium małżeńskie mobilizuje więc do zagospodarowania czasu na to, co w małżeństwie sakramentalnym jest ważne i potrzebne, a nawet konieczne, ale często najtrudniejsze do realizacji.

Cytaty pochodzą z książki: Ksawery Knotz OFMCap, Obudzić sakrament małżeństwa, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2018.Dziękujemy za przesłanie błędu