Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 28 maja. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
05/07/2018 - 12:55

Dobra książka. Sądeczanin poleca. K. Knotz, "Obudzić sakrament małżeństwa" (4)

Potrzeba uświadamiania, czym jest sakrament małżeństwa i jak ważną rolę pełni w budowaniu więzi rodzinnych, stanowi niewątpliwie wymóg czasów współczesnych. Autor książki odkrywa tajemnicę tego sakramentu tak ważnego z punktu widzenia budowania właściwych relacji małżeńskich w komunii z Bogiem…

Sakrament małżeństwa powinien dokonać zasadniczej zmiany w duchowym życiu małżonków. Przed zawarciem związku byli oni kształtowani w parafii lub czerpali inspirację z różnych duchowości katolickich.  Łaska sakramentu sprawia, że duchowość małżeńska staje się podstawową, najważniejszą i centralną w życiu męża i żony. Ktoś, kto w młodości był formowany przez ruchy religijne, odkrywa, że małżeństwo nie pozwala na tak intensywne życie modlitwą. Musi się teraz nauczyć spotkania z Bogiem w miłosnej relacji mężczyzny i kobiety. Ktoś, kto traktował aktywność seksualną jako łamanie przykazania „nie cudzołóż”, teraz odkrywa ją na nowo jako ważny element budowania sakramentalnej więzi małżeńskiej. Ktoś, kto przeżywał swoje spotkania z Bogiem jako relację w samotności, teraz uczy się przeżywać Boga we wspólnocie. Droga do Boga nabiera całkiem innych cech i jest ściśle złączona ze wspólnym życiem małżonków. […]. Są małżeństwa, w których każde uważa, że idę osobną drogą do Boga, nie przeżywają więc łaski sakramentu małżeństwa i w konsekwencji nie rozumieją, co to znaczy żyć duchowością małżeńską. Wiele małżeństw z takim indywidualistycznym wyobrażeniem chrześcijańskiego życia po latach formacji w Kościele dostrzega, że angażując się w życie Kościoła, zaniedbali własne małżeństwo. Żyli duchowością jakiejś wspólnoty kościelnej, angażowali się w jej inicjatywy, ale nie pielęgnowali duchowości małżeńskiej, która nauczyłaby ich, że mają się troszczyć przede wszystkim o więź i jedność swojego małżeństwa i w tej więzi przez swoją cielesność odkrywać działanie Boga. Nie zdawali sobie sprawy, że ich małżeństwo jest także wspólnotą Kościoła i to wspólnotą w nim najważniejszą. […]. Więź między małżonkami jest podstawowym warunkiem skutecznego przekazu wiary dzieciom i wdrożenia ich w życie Kościoła. Okazuje się nawet, że dzieci wychowane przez małżeństwo niewierzące, ale tworzące dobrą więź, gdy kiedyś w życiu poznają Boga, będą potrafiły odczytać o wiele lepiej Jego prawdziwe cechy niż dzieci wychowane przez małżeństwa praktykujące religijnie, ale skłócone i wewnętrznie rozbite, które nie miały więzi ze sobą. Brak dobrej więzi między rodzicami, połączony z podejmowanymi przez nich praktykami religijnymi, przyczynia się nawet do zakwestionowania autentyczności ich wiary i odejścia dzieci od Boga. Dobre wzorce życia małżeńskiego opartego na miłosnej więzi pozwalają zrozumieć dzieciom (które z czasem staną się dorosłe i założą swoje rodziny) prawdziwe znaczenie takich pojęć, jak: „mężczyzna” i „kobieta”, „ojciec” i „matka”, „dziecko”, „syn” i „córka” i wzajemnych relacji między nimi. Bez pozytywnego doświadczenia tych relacji nie jesteśmy w stanie zrozumieć przekazu Pisma Świętego – miłości Boga do człowieka, ojcostwa i macierzyństwa Bożego, zakresu pojęcia „dziecka Bożego”, fundamentalnego znaczenie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety. Pękają wtedy same fundamenty przekazu Bożego Objawienia. […].

Jeśli rzeczywiście uznalibyśmy duchowość małżeńską wypływającą  wprost z sakramentu małżeństwa za priorytetową w Kościele, i w tym sensie podstawową dla większości wiernych, wiele małżeństw mogłoby zacząć się uczyć we własnej parafii dialogu ze współmałżonkiem i  zarazem z Bogiem, podejmować formację pogłębiającą wiarę, przekazywać wiarę dzieciom, odbywałyby się kursy promujące i objaśniające katolicką wizję pożycia seksualnego… Brak takiej formacji świadczy o braku zainteresowania w Kościele małżeństwem jako sakramentem – w dobie powszechnych rozwodów! –  a kryzys rodziny dodatkowo pogłębia nasilające się totalne zagubienie ludzi i narastający chaos w obszarze miłość – małżeństwo –  rodzina – płeć – seksualność.

Cytaty pochodzą z książki: Ksawery Knotz OFMCap, Obudzić sakrament małżeństwa, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2018.Dziękujemy za przesłanie błędu