Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 13 sierpnia. Imieniny: Elwiry, Hipolita, Radosławy
03/07/2018 - 13:30

Dobra książka. Sądeczanin poleca. K. Knotz, "Obudzić sakrament małżeństwa" (2)

Potrzeba uświadamiania, czym jest sakrament małżeństwa i jak ważną rolę pełni w budowaniu więzi rodzinnych, stanowi niewątpliwie wymóg czasów współczesnych. Autor książki odkrywa tajemnicę tego sakramentu tak ważnego z punktu widzenia budowania właściwych relacji małżeńskich w komunii z Bogiem…

Na drugim poziomie owocności życia z Bogiem (sakramentalności małżeństwa) znajdują się małżeństwa szczerze żyjące chrztem świętym, czyli mające osobiste odniesienie do Chrystusa, ale niepotrafiące poprawnie określić, w jaki sposób działa odrębna od chrztu łaska sakramentu małżeństwa. Jako chrześcijanie małżonkowie słuchają słowa Bożego, pielęgnują modlitwę, życie sakramentalne, zachowują przykazania, obyczaje chrześcijańskie itd. W ten sposób wyraża się ich duchowość chrześcijańska. Ukształtowani przez tradycyjną formację religijną potrafią dostrzec działanie Boga np. w Eucharystii, w słowie Bożym czy w sakramencie pojednania. Natomiast ich wspólnota małżeńska, oni sami jako mąż i żona, mężczyzna i kobieta, nie są dla siebie rzeczywistym znakiem działania Boga. Każde z nich dostrzega co prawda, że gdy indywidualnie zbliży się do Boga, staje się dla współmałżonka bardziej cierpliwe, uprzejme, przebaczające na wzór Chrystusa… ale w tej zależności widzi jedynie owoc łaski chrztu świętego, sakramentu pojednania i Eucharystii, które usposabiają do większej miłości bliźniego. Tacy małżonkowie jeszcze nie rozpoznają w swojej więzi łaski sakramentu małżeństwa i nie potrafią świadomie nią żyć. Nie mają świadomości, że Bóg przychodzi do nich przez ich męskie i kobiece ciała. Bez tej świadomości nie tworzy się wspólna dla obojga duchowość małżeńska. […]. Spośród małżeństw przechodzących proces formacji w Kościele wyłania się grupa, która jest w stanie osiągnąć trzeci poziom sakramentalności małżeństwa i zacząć świadomie żyć sakramentem małżeństwa. Małżeństwa te odkrywają pragnienie pogłębiania życia małżeńskiego, budowania więzi i odkrycia Boga w swojej wspólnocie. Dążą do bardziej duchowego spojrzenia na miłość i docenienia roli ciała w budowaniu relacji małżeńskiej. To pragnienie jest często nieuświadomione, ale wyraźnie widoczne u małżeństw,  które wierzą w Boga, ale nie potrafią dobrze określić, gdzie Chrystus jest obecny i jak działa w ich życiu małżeńskim. Małżeństwa te szukają w Kościele głębszej duchowości ich wspólnego życia i dlatego są gotowe słuchać o miłości Chrystusa objawiającej się w miłości ludzkiej męża i żony. Przyjęcie tej prawdy pozwala im dostrzec w miłości ludzkiej miłość Boga i zarazem zrozumieć, że między miłością do Boga a miłością małżeńską nie ma napięcia, że można włączyć więź z ukochaną osobą w więź z Chrystusem. […]. Wspólnota małżeńska żyjąca w bardzo bliskiej relacji daje wyjątkową możliwość pogłębionej rozmowy prowadzącej do wzajemnego poznawania swoich myśli, uczuć i impulsów zmysłowości. Przez tę rzeczywistość Bóg przychodzi do małżonków. Odkrycie Jego działania jest możliwe dzięki dialogowi małżeńskiemu. Dialogiem małżeńskim nazywamy mniej lub bardziej sformalizowaną rozmowę prowadzącą do unikalnego celu – nie tylko do budowania więzi i rozwiązywania spraw życia małżeńskiego, ale przede wszystkim do poszukiwania głosu Boga mówiącego do małżonków. Tak rozumiany dialog staje się wydarzeniem religijnym, czynnością nadprzyrodzoną i może liczyć na wsparcie Ducha Świętego. Słowo Boże dociera do małżonków przez słowa Pisma Świętego, naukę Kościoła wyrażoną w Magisterium, modlitwę i sakramenty, wydarzenia codziennego życia, spotykanych ludzi, a także przez więź męża i żony, którą tworzą na mocy sakramentu małżeństwa. Małżonkowie mają więc rozmawiać o swoim życiu, jego wydarzeniach  w perspektywie Bożego Objawienia, wierząc, że Bóg działa w ich więzi. […].

Cytaty pochodzą z książki: Ksawery Knotz OFMCap, Obudzić sakrament małżeństwa, Edycja św. Pawła, Częstochowa 2018.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)