Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 25 października. Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
08/04/2020 - 09:25

Tomáš Halik, "Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą" (4)

Kasiądż Tomáš Halik od połowy lat 90. angażuje się na skalę międzynarodową w inicjatywy na rzecz dialogu i porozumienia między religiami i kulturami.

Mało co tak bardzo wskazuje na Boga i tak natarczywie woła o Boga, jak właśnie przeżycie Jego nieobecności. Przeżycie to może jednych prowadzić do „oskarżenia Boga”, które kończy się odrzuceniem wiary. Istnieje jednak — zwłaszcza w tradycji mistyków — szereg interpretacji tej nieobecności, innych sposobów radzenia sobie z nią. Bez bolesnego doświadczenia „świata, w którym brak Boga”, trudno zrozumieć sens religijnych poszukiwań i tego wszystkiego, co chcemy powiedzieć o „cierpliwości wobec Boga” i jej trzech aspektach — wierze, nadziei i miłości (...).

Kiedyś na stacji praskiego metra zobaczyłem wypisane na murze zdanie: „Jezus jest odpowiedzią!”, które prawdopodobnie przed chwilą utrwalił ktoś, kto pełen zachwytu wracał z radosnego zgromadzenia ewangelikalnego. Ktoś inny dopisał jednak do tej deklaracji: „Ale jakie było pytanie?”. Przypomniało mi się wtedy powiedzenie filozofa Erica Voegelina: największy problem dzisiejszych chrześcijan nie polega na tym, że nie znają właściwych odpowiedzi, ale że zapomnieli o pytaniach, które zostały postawione i ku którym owe odpowiedzi zmierzały.
Odpowiedzi bez pytań – bez tych, które je pierwotnie sprowokowały, ale i bez kolejnych, które wywołują każdą następną odpowiedź – są jak drzewa bez korzeni. (…)

Dopiero połączenie pytań i odpowiedzi przywraca naszym opiniom rzeczywisty sens i życiową dynamikę: prawda dzieje się w dialogu. Odpowiedzi stanowią pokusę zakończenia procesu naszego poszukiwania, jak gdyby przedmiotem rozmowy był problem – który już został rozwiązany. Ale i przy kolejnym pytaniu przyświeca niewyczerpana głębia tajemnicy. Powtarzajmy wciąż od nowa: w wierze nie chodzi o problemy, lecz o tajemnicę, i dlatego nie wolno nam nigdy schodzić z drogi szukania i stawiania pytań. Tak, nasza droga tropem Zacheusza oznacza często drogę prowadzącą od problemów do tajemnicy, od pozornie ostatecznych odpowiedzi z powrotem do pytań. (...)

Paweł w końcowym crescendo swojego hymnu o miłości pisze: „Miłość cierpliwa jest” (1 Kor 13, 4). Tak, również wiara, jeśli jest rzeczywiście wiarą, jest cierpliwa. Więcej: wiara jest cierpliwością. Podobnie jak w cierpliwości wobec drugiego ukazuje się i przejawia miłość do drugiego człowieka, jej siła i autentyzm, tak i w pewnej odmianie cierpliwości wobec wszystkiego, co w życiu trudne, twarde i wieloznaczne, obecna jest (choćby w sposób pośredni, ukryty, anonimowy) także wiara. Również tam, w tej cierpliwości – może przede wszystkim w niej – objawia się jej siła i prawdziwość. (...)

Tomáš Halik, "Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą", tłumaczenie Andrzej Babuchowski, wydawnictwo WAM, wydanie trzecie 2016Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)