Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 2 grudnia. Imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny
26/09/2023 - 08:00

Wkrótce będzie łatwiej o dodatek mieszkaniowy

Osoby w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się w gminie o dodatek mieszkaniowy. Jest on przyznawany na pół roku, choć można ubiegać się o takie wsparcie wiele razy z rzędu. Jednak wcześniej trzeba spełnić szereg warunków, a jednym z nich jest dochód w rodzinie. Próg tego kryterium dochodowego wkrótce znacząco wzrośnie.

Progi dochodowe, które umożliwiają ubieganie się w 2024 roku o dodatek mieszkaniowy wzrosną aż o 12,3 procent.

Dodatek mieszkaniowy: ile wynosi, jak jest wypłacany

Dodatki mieszkaniowe funkcjonują na podstawie ustawy właśnie o dodatkach mieszkaniowych. Są one zwolnione z opodatkowania. Średnia wysokość dodatku to 250-380 zł.

Przyznany dodatek mieszkaniowy wypłacany jest zarządcy budynku lub osobie uprawnionej do pobierania należności za zajmowany lokal mieszkalny, za wyjątkiem ryczałtu za brak instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego, który jest wypłacany bezpośrednio do rąk osoby wnioskującej.

Dodatek mieszkaniowy: jakie są progi dochodowe

Progi dochodowe, od których uzależniona jest możliwość otrzymywania dodatku mieszkaniowego są ściśle uzależnione od przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

W 2022 r. przeciętne wynagrodzenie wynosiło 6 346,15 zł. Od tej podstawy naliczane były progi dochodowe, które w związku z tym wynoszą obecnie 1 903,85 zł dla rodzin wieloosobowych i 2 538,46 zł dla gospodarstw jednoosobowych.

W ustawie budżetowej zapisano, że przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wzrośnie o 12,3 proc. w stosunku do 2022 r. Stąd wiadomo, że progi te wzrosną w 2024 r., choć dokładne dane poznamy w komunikacie Głównego Urzędu Statystycznego w lutym 2024 r.

Jeśli prognoza z ustawy budżetowej spełni się dokładnie jak wynoszą wstępne obliczenia, to przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, od którego ustalane będą progi dochodowe dla dodatków mieszkaniowych na 2024 r. wyniesie 7 126,72 zł. A w konsekwencji próg dochodowy dla gospodarstw osób samotnych w 2024 r. wzrośnie do 2 138,02 zł, a próg dochodowy dla gospodarstw wieloosobowych w 2024 r. wzrośnie do 2 8 50,70 zł.

Jak załatwić dodatek mieszkaniowy

By otrzymywać dodatek mieszkaniowy trzeba wcześniej złożyć wniosek. Wniosek o dodatek mieszkaniowy można złożyć w ośrodku pomocy społecznej albo urzędzie gminy w miejscu zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć deklarację o dochodach gospodarstwa domowego według wzoru uchwalonego przez radę gminy właściwą dla miejsca zamieszkania oraz dokumenty potwierdzające wysokość ponoszonych wydatków związanych z zajmowaniem mieszkania lub domu.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej przez: prezydenta miasta, burmistrza lub wójta. Od decyzji można się odwoływać do samorządowego kolegium odwoławczego.   ([email protected]) fot. onderdeveli/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskim
Masz ciekawe zdjęcia lub wideo? Przyślij do nas!


Dziękujemy za przesłanie błędu