Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 13 czerwca. Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
27/05/2024 - 10:25

Wakacje składkowe dla przedsiębiorców już od 1 października 2024, o ile prezydent podpisze ustawę

Jeśli prezydent podpisze ustawę z dnia 9 maja 2024 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw do końca maja br., to już od 1 października przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z tak zwanych wakacji składkowych – miesiąca zwolnienia, w czasie którego składki na nich wpłyną z budżetu państwa

W zamyśle rządowych pomysłodawców nowelizacji, rozwiązanie zapewni coroczne obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla  1,7 mln osób.

Jak tłumaczą przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju i Technologii, składki w tym czasie zostaną pokryte przez państwo, dzięki temu przedsiębiorca nie będzie musiał obawiać się o ciągłość świadczeń. Co więcej przedsiębiorca będzie miał wybór czy w miesiącu w którym skorzysta z wakacji składkowych wyjedzie na urlop, jeśli nie to nadal będzie mógł pracować na rzecz swoich kontrahentów i osiągać z tego tytułu przychód.

Dla kogo wakacje składkowe

Rozwiązanie skierowane jest do mikroprzedsiębiorców, wpisanych do CEIDG, którzy ubezpieczają do 10 osób (tj. siebie i maksymalnie 9 innych osób), a ich roczny obrót nie przekracza 2 mln euro. Z wakacji składkowych będą mogli skorzystać przedsiębiorcy niezależnie od formy rozliczania podatku dochodowego (PIT, ryczałt, karta podatkowa). Wsparcie będzie udzielane w trybie pomocy de minimis.

Rozwiązanie nie będzie dotyczyć osób, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Zastrzeżenie takie ma zapobiegać tzw. „wypychaniu” pracowników na samozatrudnienie.

Wakacje składkowe: na jakich zasadach z uprawnienia może skorzystać przedsiębiorca

Wakacje składkowe dotyczą zwolnienia z opłacania składek w jednym wybranym przez przedsiębiorcę miesiącu w każdym roku kalendarzowym. Jest to rozwiązanie dobrowolne. Przedsiębiorca sam zdecyduje, czy i kiedy będzie chciał z niego skorzystać. Zwolnienie z opłacania składek dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Wakacje nie będą miały wpływu na uprawnienie do zasiłku chorobowego ani na wysokość świadczeń emerytalno-rentowych. Podczas korzystania z ulgi, składkę na ubezpieczenia społeczne zapłaci za przedsiębiorców budżet państwa. Korzystanie z rozwiązania nie będzie powodowało w przyszłości obniżenia świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Podczas wakacji przedsiębiorca będzie mógł nadal prowadzić firmę, uzyskiwać przychody i wystawiać faktury.

Przedsiębiorcy w każdym roku będą mogli skorzystać z ulgi odpowiadającej sumie miesięcznych składek na ubezpieczenia społeczne. Dlatego, jeżeli w danym roku zmienią się wysokości składek na ubezpieczenia społeczne, będzie im przysługiwała większa wartościowo ulga.

Wniosek o tzw. wakacje składkowe przedsiębiorca będzie musiał złożyć za pomocą elektronicznego formularza dostępnego na profilu ZUS. Wniosek trzeba będzie złożyć w miesiącu poprzedzającym wybrany przez siebie miesiąc. Czyli, jeżeli przedsiębiorca będzie chciał, by to luty był miesiącem wolnym od składek na ubezpieczenia społeczne, wniosek powinien złożyć do ZUS-u w styczniu.

Ustawa skierowana pod koniec minionego tygodnia z Sejmu do Kancelarii Prezydenta, czeka na podpis. Zgodnie z zawartą w niej klauzulą, wejdzie w życie po upływie czterech miesięcy liczonych od miesiąca publikacji w Dzienniku Ustaw.      [email protected]) Hans/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskim







Dziękujemy za przesłanie błędu