Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 19 czerwca. Imieniny: Gerwazego, Protazego, Sylwii
22/05/2024 - 06:25

Umowa zlecenia: co ze stażem pracy, jak wpływa na przyszłą emeryturę

Rząd szykuje duże zmiany w kodeksie pracy i do stażu pracy mają być zaliczane między innymi okresy zarobkowania na cywilnych umowach takich jak umowa zlecenia. To się jednak dopiero stanie w przyszłości.

Jak jest ze zleceniem i stażem pracy – w tym liczącym się dla celów emerytury – obecnie, o czym trzeba wiedzieć decydując się na zlecenie zamiast kodeksowej umowy o pracę?

Umowa zlecenia: co ze stażem pracy

Umowa zlecenia jest umową cywilnoprawną, którą regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Jej podjęcie rodzi wątpliwości dotyczące stażu pracy. Czy umowa zlecenia zaliczana jest do stażu pracy? Czy ma wpływ na uprawnienia emerytalne? Podpowiadamy.

Jak wyjaśnia Katarzyna Sędziak  z rządowej Zielonej Linii, prawo pracy nie definiuje jednoznacznie pojęcia stażu pracy. Przyjmuje się, że jest to łączny okres zatrudnienia, czyli czas, w którym pracownik pozostaje lub pozostawał w stosunku pracy, a więc wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę bez względu na tryb rozwiązania stosunku pracy czy na wielkość etatu.

Staż pracy można zatem określić jako łączną długość okresów zatrudnienia, które mają istotne znaczenie przy ustalaniu uprawnień pracowniczych, np. wymiaru urlopu wypoczynkowego, prawa do odprawy lub prawa do nagrody jubileuszowej. Są to jednak uprawnienia związane z umową o pracę, a więc umowa cywilnoprawna nie będzie wliczana do stażu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Umowa zlecenia: co z uprawnieniami emerytalnymi

Umowa zlecenia nie wlicza się do stażu pracy, na podstawie którego określa się datę przejścia na emeryturę, ale może mieć wpływ na wysokość emerytury, jeśli podlega obowiązkowi odprowadzania składki emerytalnej.

Wysokość emerytury zależy od okresu i wysokości odprowadzanych składek na ubezpieczenie emerytalne. Od umowy zlecenia opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne, w tym składki emerytalnej, jest obowiązkowe. Zwolnieni z tego obowiązku są uczniowie i studenci do 26. roku życia oraz osoby, które posiadają inne tytuły do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, których podstawa w miesiącu wynosi przynajmniej minimalne wynagrodzenie. Oznacza to, że do ustalenia wysokości emerytury wlicza się wszystkie okresy opłacania składki emerytalnej, w tym także z umowy zlecenia.

Okresy, w których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne (w tym także od umowy zlecenia) wlicza się do tzw. okresów składkowych dających prawo do emerytury.   [email protected]) fot. StartupStockPhotos/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu