Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 8 marca. Imieniny: Beaty, Juliana, Wincentego
20/02/2021 - 19:10

Tu też będą ulgi w koncesjach za sprzedaż alkoholu w gastronomii

Kamionka Wielka to kolejny samorząd – po Starym Sączu – który zwolni przedsiębiorców z branży gastronomicznej z obowiązku płacenia koncesji za sprzedaż alkoholu. Nie w całości, ale częściowo - taką propozycję wójta Andrzeja Stanka radni będą rozważać już na najbliższej sesji.

Tu też będą ulgi w koncesjach za sprzedaż alkoholu w gastronomii

W Starym Sączu burmistrz Jacek Lelek wnosi, by radni podjęli uchwałę o całkowitym zwolnieniu branży gastronomicznej z konieczności płacenia koncesji za alkohol w tym roku. Powód jest oczywisty – gastronomia z racji kolejnego lockdownu nadal stoi, lokale gastronomiczne mogą sprzedawać jedynie na wynos a przecież alkoholu w ten sposób nikt nie kupuje. Krzywdzące zatem według burmistrza byłoby pobieranie w tej sytuacji koncesji za sprzedaż alkoholu byłoby po prostu krzywdzące.

Nad tym rozwiązaniem zastanawia się też gmina Piwniczna-Zdrój. A dziś do tego grona dołącza Kamionka Wielka.

Zobacz też: Tylko 6 szczepionek dziennie. Tyle ma ich do dyspozycji NZOZ w Kamionce Wielkiej

- Mając na uwadze trudną sytuację przedsiębiorców działających w branży gastronomicznej spowodowaną epidemią, wójt Gminy Kamionka Wielka w przedłożonym Radzie Gminy Kamionka Wielka projekcie uchwały proponuje, aby przedsiębiorców tych zwolnić z 2/3 opłaty należnej w 2021 roku, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu – czytamy w oficjalnym komunikacie.

- Dla przedsiębiorców posiadających ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży opłaty stanowiły koszt często trudny do udźwignięcia, zwłaszcza w przypadku całkowitego braku przychodów. Uchwała niniejsza ma stanowić pomoc dla przedsiębiorców prowadzących działalność gastronomiczną na terenie Gminy Kamionka Wielka – brzmi uzasadnienie propozycji.

Zobacz też: Kamionka Wielka: szykuje się rewolucja na stanowisku szefa rady

A my zaznaczmy, że już na podstawie nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych gminy uzyskały możliwość m.in. zwolnienia z wnoszenia przedmiotowych opłat.

I teraz najważniejsza informacja - projekt uchwały w sprawie obniżenia opłaty za koncesję ma być przedstawiony radnym na najbliższym posiedzeniu komisji, a dalej na najbliższej sesji.

Zaznaczmy przy okazji, że podobne rozwiązanie w przypadku Kamionki Wielkiej jest naprawdę wielkim ukłonem w stronę lokalnej społeczności, bo sama gmina też straty związane z epidemią liczy w setkach tysięcy złotych – wedle optymistycznych analiz samorząd ten stracił aż około miliona złotych na samym spadku wpływów z podatków CIT i PIT. (e.stachura@sadeczanin.info Fot.:Jagienka.MichalikDziękujemy za przesłanie błędu

Marcowy miesięcznik Sądeczanin 2021