Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 29 listopada. Imieniny: Błażeja, Margerity, Saturnina
08/10/2023 - 13:30

Takiej okazji na ulokowanie oszczędności w obligacje skarbowe jak w październiku dawno nie było

Kiedyś październik był ogłaszany miesiącem oszczędzania, a w tym roku jest to dobry miesiąc dla oszczędzających, którzy zdecydują się na ulokowanie pieniędzy w oszczędnościowych obligacjach Skarbu państwa, Choć Rada Polityki Pieniężnej obniża stopy i oprocentowanie powinno spadać, w październiku idzie w górę!

Październikowa oferta obligacji skarbowych dla zwykłych obywateli jest wyjątkowo atrakcyjna.

Podwyższone oprocentowanie wszystkich obligacji

Minister finansów zdecydował się podnieść w październiku preferencyjną marżę obligacji 2-letnich, których oprocentowanie wynika ze stopy referencyjnej NBP i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych wyniesie 6,50%, 2-letnich 6,75% pomimo obniżenia stopy referencyjnej NBP do 6,00%.

Resort finansów tłumaczy, że podjął taką decyzję, aby zapewnić nabywcom obligacji atrakcyjne możliwości lokowania oszczędności w dłuższym okresie.

„W październiku proponujemy naszym klientom nowe lepsze warunki dla obligacji oszczędnościowych. W październiku trafią do sprzedaży obligacje 1-roczne ze stopą 6,50% w pierwszym okresie odsetkowym i 2-letnie oprocentowane 6,75% w pierwszym okresie odsetkowym.

Podnosimy marżę zarówno obligacji 2-letnich, których oprocentowanie w kolejnych okresach odsetkowych uzależnione jest od stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego, jak i marże dla obligacji 4-, 6-, 10 i 12-letnich, których oprocentowanie uzależnione jest od inflacji”.

– Dzięki tym decyzjom, zwykli obywatele nadal będą mogli elastycznie lokować swoje środki w długim horyzoncie czasowym i otrzymać jeszcze korzystniejsze oprocentowanie przez kolejne lata oszczędzania, korzystając z szerokiej sieci dystrybucji oferowanej przez dwa wiodące krajowe banki – powiedział Sebastian Skuza sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

Można ulokować od stu złotych do milionów

Obligacje skarbowe to najbezpieczniejszy sposób lokowania środków, bez limitów kwotowych z elastycznym dostępem do zgromadzonych pieniędzy. Oferta obligacji oszczędnościowych jest skierowana do osób, które szukają krótko-, średnio- i długookresowych form oszczędzania o różnych zasadach oprocentowania i wypłaty odsetek.

Warunki emisji obligacji oszczędnościowych w październiku

Nowe oprocentowanie obligacji o zmiennym oprocentowaniu opartym o stopę referencyjną NBP sprzedawanych w październiku, wyniesie 6,50% dla obligacji 1-rocznych i odpowiednio 6,75% dla 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7,00% dla 4-latek oraz 7,25% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 7,20% i 7,50% w pierwszym roku.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych instrumentów 0,00% dla obligacji 1-rocznych. Dla październikowej serii obligacji 2-letnich podnieśliśmy marżę do 0,50%.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży, którą dla emisji październikowej podnosimy do wysokości 1,25%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich. W tym przypadku marżę podnosimy do wysokości 1,50%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży. Marże podnieśliśmy również dla obligacji rodzinnych sprzedawanych w październiku. Nowe marże to odpowiednio 1,75% dla obligacji 6-letnich oraz 2,00% dla 12-letnich.

Nowe obligacje będą do kupienia od 1 października, a w ostatnich dniach września można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.  ([email protected]) fot. gosiak1980/pixabay  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu