Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 28 maja. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
11/02/2019 - 13:35

Szykują się rozkopy w Piątkowej a w Sączu na ulicach I Brygady i Piłsudskiego

Ponad 3,5 km nowej sieci wodociągowej, rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową, a także wykorzystanie na większą skalę energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. To najważniejsze inwestycje Spółki Sądeckie Wodociągi, które mają zostać zrealizowane w 2019 roku.

– W tym roku rozpoczną się dwie duże inwestycje. Pierwsza to budowa nowej sieci wodociągowej dla mieszkańców osiedla Piątkowa. Druga – rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową w rejonie ulic I Brygady i Piłsudskiego w Nowym Sączu – mówi Janusz Adamek, prezes zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi.

Czytaj też Jak przerobić ścieki na ciepło i prąd. Już to robią w Nowym Sączu. [ZDJĘCIA]

Szacunkowy koszt tych dwóch inwestycji wynosi około 4,5 mln zł. W ramach pierwszej z nich zostanie wybudowana sieć wodociągowa dla prawie 450 mieszkańców ulic: Świt, Jodłowa, Promienna (osiedle Piątkowa). Drugie z przedsięwzięć będzie prowadzone w rejonie Alei Piłsudskiego i ulicy I Brygady. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową obejmie budowę 150 metrów kanalizacji deszczowej wraz z separatorem substancji ropopochodnych oraz 45 m nowego odcinka kanalizacji sanitarnej.

– Przedsięwzięcie wyeliminuje dopływ wód opadowych z rejonu osiedla Gorzków do oczyszczalni. Zwiększy się tym samym efektywność obiektu i znikną koszty związane z oczyszczaniem wód opadowych z tamtego obszaru – zaznacza Janusz Adamek.

W bieżących planach inwestycyjnych znajduje się również m.in. wymiana kogeneratora (urządzenie produkujące energię elektryczną i cieplną z biogazu) w oczyszczalni ścieków na jednostkę wytwórczą
o wyższej mocy. Po tej inwestycji oczyszczalnia będzie samowystarczalna energetycznie przez cały rok. Koszt przedsięwzięcia to około 2 mln zł.

Czytaj też Gdzie chcą ulżyć u nas kierowcom? Będą budować małą obwodnicę 

Wśród innych inwestycji są m.in.: modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Krasickiego, Lwowskiej i Kraszewskiego w Nowym Sączu, wymiana wodociągu podwieszonego do mostu na rzece Poprad w Popowicach (gmina Stary Sącz) oraz wymiana sieci w ulicy Tischnera w Starym Sączu.

Budżet inwestycyjny przedsiębiorstwa w 2019 r. wynosi 17 mln 700 tys. zł

[email protected] fot.JmDziękujemy za przesłanie błędu