Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 21 marca. Imieniny: Benedykta, Lubomiry, Lubomira
18/03/2023 - 09:15

Świadczenie wspierające oprócz świadczenia pielęgnacyjnego. Co jeszcze dla niepełnosprawnych

Opiekunowie osób niepełnosprawnych oraz same osoby niepełnosprawne otrzymają większą pomoc ze strony państwa. Oprócz funkcjonującego już zasiłku – świadczenia pielęgnacyjnego dostępne będzie świadczenie wspierające. Osoby osób niepełnosprawnych, by nie utracić zasiłku pielęgnacyjnego nie będą musiały całkowicie zrezygnować z zarobków.

Zobacz też: Będą wcześniejsze emerytury dla nauczycieli. Resort potwierdził

Obecnie pomoc finansowa dla osób niepełnosprawnych sprowadza się do świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego ich opiekunom, najczęściej rodzicom lub innym członkom rodziny. Jednak pobieranie świadczenia pielęgnacyjnego wiąże się z konieczności zrezygnowania z pracy i innych dochodów.

Świadczenie pielęgnacyjne, choć podwyższone od 1 stycznia 2023 r. wynosi 2 458 zł co przy braku możliwości uzyskiwania innych dochodów jest kwotą niedostateczną. Rząd przyjął w końcu do wiadomości postulaty.

Świadczenie pielęgnacyjne: kto dostaje teraz

Zgodnie z zapisami ustawy, świadczenie pielęgnacyjne przysługuje matce albo ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną (dziadkowie, rodzeństwo) ewentualnie innym osobom, na których zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny (wstępni, zstępni, rodzeństwo), z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności. Pod warunkiem jednak, że nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Jak poinformowała minister rodziny, pracy i polityki społecznej, rząd będzie pracował nad nowymi rozwiązaniami, które zwiększą dochody takich rodzin lub opiekunów. Wiadomo wstępnie, na czym nowe rozwiązania będą polegały.

Nowe rozwiązania dla wsparcia osób niepełnosprawnych: świadczenie wspierające i co jeszcze

Osoby niepełnosprawne, na które ich opiekunom przysługuje świadczenie pielęgnacyjne dostaną świadczenie wspierające. Sam fakt jego przyznania nie będzie uzależniony od żadnych kryteriów dochodowych. Natomiast sama wysokość będzie zróżnicowana w zależności od poziomu pomocy jakiej wymaga osoba niepełnosprawna.

Świadczenie wspierające na pierwszym poziomie ma być równe dwukrotności renty socjalnej. Renta socjalna od 1 marca wynosi 1 588,44 zł brutto, a więc1 445 zł . Jak łatwo policzyć świadczenie wspierające na tym poziomie netto wyniosłoby 2 890 zł.

Dla drugiego poziomu świadczenie wspierające ma być równe rencie socjalnej, a dla trzeciego – połowie tej renty.

Jednak nie nastąpi to szybko. Zgodnie z deklaracją minister Maląg, pierwszy poziom wsparcia miałby być uruchomiony od 1 stycznia 2024 t., drugi rok później, a trzeci – od początku 2026 r.

Na tym nie koniec – osoby, które zamiast świadczenia wspierającego wybiorą wariant pozostania przy świadczeniu pielęgnacyjnym, po zmianie przepisów uzyskają prawo do możliwości podejmowania dodatkowej pracy, jednak roczny dochód z niej będzie limitowany. Proponuje się, by było to ok. 20 tys. zł.

W toku przygotowywania zmian w przepisach ma być też analizowane jeszcze inne rozwiązanie – możliwość tzw. godzin asystenckich jako alternatywy dla świadczenia wspierającego. ([email protected]) fot.Dziękujemy za przesłanie błędu