Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 29 maja. Imieniny: Benity, Maksymiliana, Teodozji
30/03/2023 - 12:00

Sprawdź czy nie masz nadpłaty składki zdrowotnej. Co zrobić by dostać zwrot nadwyżki z ZUS?

​Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą począwszy od rozliczenia za 2022 rok muszą złożyć nie tylko PIT roczny, ale jeszcze dodatkowo rozliczyć składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podobnie jak w przypadku podatku dochodowego rozliczenie może wykazać nadpłatę. Co wtedy powinien zrobić przedsiębiorca?

Czytaj też: Podatki i opłaty dla gminy zapłacisz smartfonem

Po dokonaniu rocznego rozliczenia składki zdrowotnej przedsiębiorca może dodatkowo złożyć wniosek o zwrot nadpłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Uwaga: może być na to tylko kilka dni, w zależności od dnia złożenia rozliczenia rocznego. 

Na podstawie przepisów Polskiego Ładu osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, podatku liniowego lub ryczałtu muszą rozliczyć roczną składkę zdrowotną do 22 maja 2023 roku. 

– Składka zdrowotna przybrała wszystkie cechy podatku dochodowego, czyli jest uzależniona od przychodu lub dochodu oraz należy ją rozliczać rocznie. Jest jednak jedna znacząca różnica. Składkę trzeba opłacać zawsze, nawet jeśli przedsiębiorca ponosi stratę w działalności gospodarczej – tłumaczy Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w inFakcie.

Nadpłacona składka zdrowotna: jak liczona jest kwota zwrotu?

Zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, jeśli suma składek wpłaconych na ubezpieczenie zdrowotne za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne (ustalonej od rocznej podstawy), ubezpieczonemu przysługuje zwrot różnicy między sumą comiesięcznych składek a wyliczoną składką roczną.

Zwrot składki dla płacących PIT według skali lub podatek liniowy

Dla podatników rozliczających się na skali podatkowej i podatku liniowym roczną podstawą do obliczenia składki zdrowotnej jest wysokość przychodów, pomniejszona o koszty oraz o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, o ile nie zostały one zaliczone wcześniej do kosztów uzyskania przychodów. 

Wysokość składki zdrowotnej dla skali podatkowej wynosi 9% podstawy opodatkowania, a dla podatku liniowego 4,9%. Jednak w obu przypadkach nie może być ona niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Za rok 2022 minimalna składka miesięczna wynosiła więc 270,90 zł. 

– Jeśli przykładowo w pierwszej połowie roku przedsiębiorca uzyskał wysoki dochód, a w drugiej połowie roku zanotował stratę, nadal powinien opłacać co miesiąc minimalną składkę zdrowotną. Jednak, jeśli jego dochód z pierwszej połowy roku przekroczył podstawę dla minimalnej składki, to w rozliczeniu rocznym powstanie nadpłata – tłumaczy ekspert inFaktu. 

Zwrot nadpłaty dla ryczałtowców

W przypadku podatników rozliczających się metodą podatku zryczałtowanego, podstawę składki zdrowotnej stanowi przychód roczny, pomniejszony o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe. 

Roczna składka zdrowotna dla przedsiębiorcy na ryczałcie, który prowadził działalność przez całe 12 miesięcy, zależy od rocznego przychodu i wynosi:

4031,28 zł (12 x 335,94 zł) dla maksymalnie 60 tys. zł przychodu;
6718,68 zł dla przychodu między 60 tys. zł a 300 tys. zł. Miesięczna wysokość składki zdrowotnej w roku 2022 wynosiła 559,89 zł.; 
12 093,72 zł (12 x 1 007,81 zł) dla przychodu powyżej 300 tys. zł.

Ryczałtowcy składkę zdrowotną mogą opłacać na dwa sposoby. Po pierwsze progresywnie, czyli wraz z przekroczeniem progu wzrasta wysokość składki. Drugim sposobem jest wyliczenie wysokości składki na podstawie przychodu z roku poprzedzającego. W tym przypadku mogą powstać nadpłaty, jeśli w 2021 r. osiągnięto przychody w progu wyższym niż przychody z roku 2022.

Kiedy złożyć wniosek do ZUS o zwrot nadpłaconych składek

Termin na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty jest bardzo krótki. W niektórych przypadkach podatnicy będą mieli na to tylko kilka dni. Po złożeniu rozliczenia rocznego (co przedsiębiorcy mogą zrobić do 22 maja), ZUS wystawi podatnikowi wniosek o zwrot nadpłaty i dopiero wtedy będzie można zatwierdzić ten wniosek w ZUS PUE. Po jego zatwierdzeniu ZUS będzie miał 3 miesiące na zwrot nadpłaty na wskazane przez podatnika konto. 

.Doradca podatkowy wskazuje, że choćby dlatego warto już dziś przejrzeć deklaracje za 2022 rok pod kątem ewentualnych korekt i przygotować się do rozliczenia rocznego. Terminy na nie będą krótkie, a złożony dokument będzie ostateczny. ([email protected]) fot.pixabay

Dziękujemy za przesłanie błędu