Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 27 maja. Imieniny: Amandy, Jana, Juliana
15/05/2024 - 04:40

Rząd zdecydował: od 1 stycznia więcej osób może skorzystać ze świadczeń pomocy społecznej

Rada Ministrów przyjęła propozycję zmiany kwot kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń z pomocy społecznej od dnia 1 stycznia 2025 r., przedłożoną przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

Weryfikacja kryteriów raz na trzy lata

Rząd proponuje, aby dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosiło 1 010 zł, a dla osoby w rodzinie – 823 zł. Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych, które związane są z ustawą o pomocy społecznej. Propozycja rządu zostanie skierowana do Rady Dialogu Społecznego.

Kryteria dochodowe w pomocy społecznej podlegają weryfikacji co 3 lata. W swojej propozycji rząd uwzględnił wyniki badań progu interwencji socjalnej, dokonane w 2024 roku przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

Będą wyższe o ponad 20 procent zasiłki

Od 1 stycznia 2025 roku wzrosną kryteria dochodowe w pomocy społecznej.

Dla osoby samotnie gospodarującej kryterium wyniesie 1 010 zł. Oznacza to wzrost o 234 zł, czyli o 30 proc.

Dla osoby w rodzinie kryterium wyniesie 823 zł. Oznacza to wzrost o 223 zł, czyli o 37 proc.

Zmiana kwot kryteriów dochodowych wpłynie także na podwyższenie kwot świadczeń pieniężnych związanych z ustawą o pomocy społecznej, np. maksymalny zasiłek stały – wzrost o 229 zł (z 1 000 zł do 1 229 zł). a pomoc pieniężna na usamodzielnienie – wzrost o 229 zł (z 1 837 zł do 2 066 zł).

To świadczenie pieniężne dla osób o niskich dochodach, które są niezdolne do pracy z powodu wieku lub w ogóle są niezdolne do pracy.

Pomoc pieniężna na usamodzielnienie dla osób pełnoletnich opuszczających dom pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz okręgowy ośrodek wychowawczy, zakład poprawczy, schronisko dla nieletnich, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, młodzieżowy ośrodek socjoterapii zapewniający całodobową opiekę i młodzieżowy ośrodek wychowawczy.  [email protected]) fot. Anemone123/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu