Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 17 czerwca. Imieniny: Laury, Leszka, Marcjana
19/06/2023 - 11:50

Rewolucja w emeryturach pomostowych. Zniesiono ważne ograniczenie - sprawdź czy skorzystasz

Sejm uchwalił ustawę, która praktycznie reanimuje emerytury pomostowe. Obecnie jest to świadczenie wygasające ponieważ upragnione są do niego wyłącznie osoby, które w szkodliwych warunkach pracowały do 1999 roku. Teraz to ograniczenie zostanie zniesione.

Emerytury pomostowe są dla osób, którym brakuje pięć lat do osiągnięcia wieku emerytalnego, ale pracowały w warunkach szczególnie trudnych i ciężkich dla zdrowia. By jednak skorzystać z takiego uprawnienia w myśl obecnie obowiązujących przepisów poza ukończeniem 55 roku życia – kobiety lub 60 roku życia – mężczyźni trzeba było dodatkowo pracować w szkodliwych warunkach do 1999 roku.

Dlatego liczba osób korzystających z emerytur pomostowych sukcesywnie malała i aktualnie z tego uprawnienia korzysta około 40 tys. osób.

Emerytura pomostowa po zmianach: łatwiej i bez ryzyka

Emerytura pomostowa to ujmując rzecz najprościej prawo do świadczenia z ZUS dla osób, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, a ze względu na stan zdrowia nie mogą dalej pracować. Świadczenie z ZUS zwane emeryturą pomostową pobierają one, po wydaniu orzeczenia ustalającego prawo do niego, aż do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego – wówczas bowiem przechodzą na standardową emeryturę.

W myśl przepisów obowiązujących do wejścia w życie niedawnej nowelizacji, osoba, która ze względu na stan zdrowia spowodowany m.in. wcześniejszą pracą w warunkach uciążliwych chciała skorzystać z emerytury pomostowej, musiała rozwiązać umowę o pracę. Było to ryzykowne posunięcie, bo jeśli nie została jej przyznana emerytura pomostowa, ryzykowała, iż znajdzie się bez źródła utrzymania aż do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego.

Emerytura pomostowa bez ryzyka: nie trzeba rezygnować z pracy

Obecnie po wejściu w życie wszystkich przepisów ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych (jej tekst jednolity został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod poz. 164), można składać wniosek o emeryturę pomostową bez potrzeby rozwiązywania umowy o pracę. Gdy organ orzekający osobie wnioskującej o takie świadczenie przyzna prawo do emerytury pomostowej, jej wypłacanie zostanie zawieszone do czasu zwolnienia się wnioskodawcy z pracy.

Największe problemy są z ustaleniem pracy w warunkach uciążliwych dla zdrowia przed 2008 r. Dlatego osoby występujące o emeryturę pomostową nie wiedzą jaka ostatecznie będzie decyzja ZUS.

Obecnie zakłady pracy prowadzą odpowiednie rejestry miejsc pracy w szczególnych warunkach I o szczególnym charakterze płacą dodatkowe składki, które uprawniają do starania się o emeryturę pomostową.

Ponadto firmy te płacą dodatkowe składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. ([email protected]) fot.archiwum sadeczanin.info  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu