Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 25 września. Imieniny: Aureli, Kamila, Kleofasa
20/01/2020 - 12:40

Porady prawne. Najbliższa rodzina nie płaci podatku od spadku! Sprawdź!

Podatek od spadków i darowizn pobierany jest z tytułu nabycia majątku po zmarłym na skutek dziedziczenia. Zgoda - najbliższa rodzina nie płaci podatku, jednak niewielu zdaje sobie sprawę z tego, pod jakim warunkiem można skorzystać z przywileju zwolnienia. Przekonaj się, czy w Twoim przypadku nie jest za późno.

Stosownie do brzmienia art. 4a ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn, zwalnia się z opłaty podatku nabycie spadku przez małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki, prawnuki), wstępnych (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie), pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu we właściwym Urzędzie Skarbowym w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Obowiązek podatkowy powstaje - co do zasady - przy nabyciu w drodze dziedziczenia z chwilą nabycia spadku. Dotyczy to każdej rzeczy materialnej i niematerialnej, której wartość przekracza kwotę wolną od podatku, czyli:

  • 9637 zł - w przypadku I grupy podatkowej (małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teść, teściowa)
  • 7276 zł - w przypadku do II grupy podatkowej (między innymi dzieci rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków)
  • 4902 zł - w przypadku do III grupy podatkowej (inni nabywcy).

Wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zalicza się spadkobierca. 

Pamiętaj, że opodatkowaniu nie podlega majątek nabyty w drodze dziedziczenia przez członków najbliższej rodziny spadkodawcy. Małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha spadkodawcy korzystają z całkowitego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn, niezależnie od wartości odziedziczonych przedmiotów.

Skorzystać ze zwolnienia można tylko wtedy, gdy nabycie spadku zostało zgłoszone do Urzędu Skarbowego w ciągu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub od zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia. Zgłoszenia dokonuje się na formularzu SD-Z2. Każdy spadkobierca musi złożyć odrębne zgłoszenie.

Czytaj też: Jak można przyjąć spadek? O sprawach spadkowych i nie tylko

Jeśli majątek, który otrzymałeś w ciągu 5 lat od jednej osoby łącznie (zarówno z tytułu spadku, jak i darowizny), nie przekracza kwoty 9637 zł, nie musisz składać formularza SD-72.

Zaniechanie tej prostej czynności - zgłoszenia nabycia spadku - skutkuje koniecznością zapłaty podatku na ogólnych zasadach, określonych dla osób zaliczanych do I grupy podatkowej. Warto o tym pamiętać, aby uniknąć dotkliwych konsekwencji finansowych. 

[email protected], fot. pixabay.comDziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe

PARTNERZY AKCJI