Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 13 czerwca. Imieniny: Antoniego, Gracji, Lucjana
01/03/2023 - 14:35

Po zmianie prawa łatwiej przejść na emeryturę pomostową. Co z wcześniejszą emeryturą dla wszystkich?

Emerytury pomostowe nie przysługują wszystkim, którzy nie osiągnęli jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, ale nie mają już sił i zdrowia by pracować. Mogą się o nie ubiegać osoby, które wykonywały pracę w szkodliwych warunkach. To uprawnienie przysługuje jednak nielicznym, na dodatek nie ma jednoznacznych kryteriów przyznawania pomostówek. Obowiązujące prawo nie obejmuje więc wszystkich osób zasługujących na prawo do wcześniejszej emerytury.

Po niedawnej nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych jest łatwiej o uzyskanie takiego świadczenia. A co z pracownikami, których stanowiska pracy nie są zaliczane do szczególnie szkodliwych?

Emerytura pomostowa po zmianach: łatwiej i bez ryzyka

Emerytura pomostowa to ujmując rzecz najprościej prawo do świadczenia z ZUS dla osób, które nie osiągnęły jeszcze ustawowego wieku emerytalnego, a ze względu na stan zdrowia nie mogą dalej pracować. Świadczenie z ZUS zwane emeryturą pomostową pobierają one, po wydaniu orzeczenia ustalającego prawo do niego, aż do czasu osiągnięcia wieku emerytalnego – wówczas bowiem przechodzą na standardową emeryturę.

W myśl przepisów obowiązujących do wejścia w życie nowelizacji, osoba, która ze względu na stan zdrowia spowodowany m.in. wcześniejszą pracą w warunkach uciążliwych chciała skorzystać z emerytury pomostowej, musiała rozwiązać umowę o pracę. Było to ryzykowne posunięcie, bo jeśli nie została jej przyznana emerytura pomostowa, ryzykowała, iż znajdzie się bez źródła utrzymania aż do czasu osiągnięcia ustawowego wieku emerytalnego.

Teraz, po wejściu w życie wszystkich przepisów ubiegłorocznej nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych (jej tekst jednolity został opublikowany w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod poz. 164), można składać wniosek o emeryturę pomostową bez potrzeby rozwiązywania umowy o pracę. Gdy organ orzekający osobie wnioskującej o takie świadczenie przyzna prawo do emerytury pomostowej, jej wypłacanie zostanie zawieszone do czasu zwolnienia się wnioskodawcy z pracy.

Największe problemy są z ustaleniem pracy w warunkach uciążliwych dla zdrowia przed 2008 r. Dlatego osoby występujące o emeryturę pomostową nie wiedzą jaka ostatecznie będzie decyzja ZUS.

Wcześniejsze emerytury: projekty zmian w prawie czekają w Sejmie

Już ponad rok w Sejmie czekają na uchwalenie dwa projekty ustaw o prawie do wcześniejszej emerytury. Nie czekając na osiągnięcie wieku 60. lat – kobiety lub 65. lat – mężczyźni, przejść na emeryturę dzięki nowym przepisom mogliby – wyłącznie dobrowolnie – jeśli mają wypracowany określony staż, bo zaczynały pracować np. jako pracownicy młodociani. Skoro bowiem zaczynali tak wcześnie, to nic dziwnego, że brakuje im już sił do dalszej aktywności zawodowej.

Pierwszy z wymienionych, to prezydencki projekt ustawy o emeryturach stażowych. Zakłada on, że o emeryturę niezależnie od wieku będą mogli wystąpić: kobiety po 39 latach pracy oraz mężczyźni po 44 latach pracy. Musi być jednak spełniony dodatkowy warunek: beneficjent takiego przepisu musi mieć zgromadzony w ZUS kapitał ze składek pozwalający na wypłatę emerytury w wysokości przynajmniej minimalnej emerytury, obowiązującej w dniu składania wniosku o świadczenie.

Podobne założenia ma obywatelski projekt ustawy, który zakłada nowelizację ogólnie obowiązującej ustawy o emeryturach. Zgodnie z tym projektem emerytura przysługiwać ma po 35 latach pracy (kobiety) i 40 latach (mężczyźni). Podobnie, spełniony powinien być ponadto warunek, że po wyliczeniu świadczenia według zasady tzw. zdefiniowanej składki nie byłoby ono niższe od minimalnej emerytury.

Szacuje się, że prawo do wcześniejszej emerytury po uchwaleniu ustawy przysługiwałoby nie więcej niż ok. 200 tys. osobom. To liczba porównywalna z byłymi pracownikami korzystającymi z pomostówek. Wciąż nie wiadomo, kiedy projekty, znajdujące się na etapie prac w komisjach sejmowych, a ustanawiające wcześniejsze emerytury, trafią na plenarne obrady Sejmu. ([email protected]) fot.piabayDziękujemy za przesłanie błędu