Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 21 maja. Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
14/04/2024 - 18:30

Nowe dopłaty dla rolników – w 2024 roku 563 zł na hektar w małych gospodarstwach rolnych

Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął uchwały wprowadzające, jeszcze w 2024 r. płatności dla małych gospodarstw. Dodatkowo nowy ekoschemat dotyczy gruntów wyłączonych z produkcji.

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje natomiast wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Nowe płatności 2024 dla małych gospodarstw

Uchwała Komitetu nr 66 wprowadza płatności dla małych gospodarstw. Płatność zostanie wdrożona na lata 2024-2027. Warunki przyznania płatności będą zbliżone do obowiązujących w odniesieniu do kampanii 2023 r. (dla gospodarstw do 5 ha użytków rolnych, stawka 225 euro/ha).

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy.

Dodatkowo rolnicy ubiegający się o tę płatność będą mogli wnioskować o przyznanie przejściowego wsparcia krajowego (tj. Uzupełniającej Płatności Podstawowej oraz płatności niezwiązanej do tytoniu – jeżeli spełniają warunki przyznania tej płatności) oraz płatności obszarowych w ramach II filaru WPR (tj. płatności ONW, płatności ekologicznych, płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych, płatności zalesieniowych).

Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach będą mogli uzyskać wsparcie w uproszczonej formie, niewymagającej od nich spełniania wszystkich warunków określonych dla innych płatności.

Nowe dopłaty za grunt wyłączone spod produkcji rolnej

Nowy ekoschemat zostanie wdrożony na lata 2024-2027. Płatności będą przyznawane za wyłączenie gruntów ornych z produkcji – do powierzchni nie większej niż 4 proc. powierzchni gruntów ornych w gospodarstwie. Szacowana stawka płatności wynosi 563 zł/ha, tj. ok. 126,52 EUR/ha.

Wdrożenie nowego ekoschematu umożliwi rolnikom dobrowolne wyłączenie z produkcji części gruntów ornych, za co będą otrzymywali płatności. Na gruntach wyłączonych z produkcji będzie obowiązywał zakaz prowadzenia produkcji rolnej (w tym zakaz wypasu i koszenia) oraz zakaz stosowania środków ochrony roślin.

Zgodnie z projektem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenia bazowe w zakresie planów strategicznych WPR wdrożenie tego ekoschematu pozwoli na zniesienie obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych w ramach normy GAEC 8 już w 2024 r.    [email protected]) fot. andreas160578/pixabay/Freepik  © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu