Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 2 marca. Imieniny: Halszki, Heleny, Karola
17/05/2023 - 10:50

Nie wszyscy w uzdrowiskach pobierają opłatę klimatyczną. Co zrobi kontrola?

Gminy mają problem ze ściąganiem opłaty uzdrowiskowej. Wszystko przez niedociągnięcia w prawie. Inkasenci opłaty miejscowej czyli podobnej do uzdrowiskowej, muszą prowadzić ewidencję osób zobowiązanych do jej zapłaty, a inkasenci opłaty uzdrowiskowej – a nie. W konsekwencji wiele osób udostępniających noclegi w miejscowościach uzdrowiskowych opłaty nie pobiera i trudno je za to ukarać.

Opłata miejscowa i opłata uzdrowiskowa, wspólnie określane mianem opłaty lub podatku klimatycznego są do siebie zbliżone pod względem konstrukcji, ale jak się okazuje w przepisach prawnych występują różnice.

Opłata uzdrowiskowa czy opłata miejscowa: jakie różnice

Zgodnie z art. 17 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada gminy może wprowadzić opłatę miejscową. Opłatę miejscową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych:

  • w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach,
  • w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status obszaru ochrony uzdrowiskowej na zasadach 
  • określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1301) za każdą rozpoczętą dobę pobytu.


Rada gminy może wprowadzić opłatę uzdrowiskową. Opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych – także za każdą rozpoczętą dobę pobytu.

Do poboru obu opłat i odprowadzania ich do kasy gminy są zobowiązani inkasenci. Są nimi nie tylko hotele czy pensjonaty, ale i osoby prywatne, które prywatnie udzielają noclegów. Inkasenci opłaty miejscowej muszą w tym celu prowadzić ewidencję takich osób, które obciąża opłata miejscowa. A w przypadku inkasentów opłaty uzdrowiskowej - nie ma formalnie takiego obowiązku, co sprzyja zaniechaniom w poborze opłaty.

Inkasent opłaty uzdrowiskowej: co jeśli jej nie pobierze?

Jeśli inkasenci czyli osoby zobowiązane do pobrania opłaty uzdrowiskowej np. z tytułu udzielenia noclegu w miejscowości uzdrowiskowej takiej jak Muszyna Zdrój, Piwniczna Zdrój czy Krynica Zdrój będą zobligowani do prowadzenia ewidencji, kontrola podatkowa łatwo sprawdzi czy ta opłata uzdrowiskowa została uiszczona. Jeśli nie – będzie mogła ją wyegzekwować nawet pięć lat wstecz, na identycznych zasadach jak każdy podatek.

Ministerstwo Finansów zapowiada naprawienie tego błędu przy najbliższej nowelizacji ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi.
Przypomnijmy, że w 2023 roku opłata miejscowa wynosi 2,80 zł za dobę (wzrost o 0,30 zł w stosunku do 2022 r.), a opłata uzdrowiskowa 5,40 zł za dobę (w ub.r. wynosiła 4,83 zł za dobę). ([email protected]) fot.archiwum sadeczanin.info © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu