Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 26 stycznia. Imieniny: Lutosława, Normy, Pauliny
20/11/2021 - 07:40

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego. Jakie są zadania tej instytucji?

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego jest państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji utworzoną 3 września 2015 r. w celu realizowania zadań na rzecz harmonijnego rozwoju samorządu terytorialnego i podnoszenia standardów jego działania oraz prowadzenia badań i analiz.

Do najistotniejszych obszarów działania Instytutu należy m.in. opracowywanie ekspertyz, opinii oraz ocen dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego  prowadzi także działalność edukacyjną, szkoleniową i wydawniczą. Dotychczas w szkoleniach, seminariach oraz konferencjach organizowanych przez Instytut wzięło udział około 132 tysiące osób związanych z jednostkami samorządu terytorialnego w Polsce.

W latach 2016 - 2020 blisko 17 tysiące pracowników z 1518 jednostek skorzystało z dedykowanej platformy elearningowej w ramach służby przygotowawczej. Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego realizując zadania statutowe, prowadzi cyfrowe repozytorium oraz wydaje własne publikacje, a także kwartalny biuletyn. Od początku działalności ukazało się kilkadziesiąt ekspertyz, opinii prawnych oraz monografii, a także liczne opracowania i raporty z badań. Uzupełnienie tradycyjnej oferty szkoleń stacjonarnych stanowią e-szkolenia, z których skorzystało do tej pory ponad 22 tysięcy pracowników z ponad 1700 jednostek samorządu terytorialnego.

W obszarze działalności Instytutu znajduje się również propagowanie dobrych standardów w zakresie zarządzania jakością w samorządzie terytorialnym. W grudniu 2016 r. NIST przejął funkcję i zadania Krajowego Koordynatora CAF realizowane dotychczas przez MSWiA.

NIST jest Partnerem Akademii Samorządowej, programu edukacyjnego, który zespół Forum Ekonomicznego i Europejskiego Kongresu Samorządów (6-7 grudnia 2021 w Mikołajkach) tworzy wspólnie z partnerami, a jego celem jest transfer wiedzy z uczelni i innowacyjnych rozwiązań ze świata biznesu do samorządów.

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego aktualnie realizuje projekt pn. „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego”, do którego rekrutacja odbywa się w dniach 3 listopada 2021r. - 10 stycznia 2022r. NIST realizuje projekt we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego.

„Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” służy przygotowaniu uczestników do pełnienia funkcji liderów w samorządzie terytorialnym, organizacjach pozarządowych oraz społecznościach lokalnych. Mogą w niej wziąć udział osoby w przedziale wiekowym 18-30 lat, które zamieszkują województwo łódzkie. Celem projektu jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego, budowy społeczeństwa obywatelskiego oraz e-administracji.

Zaplanowano m.in. cztery zjazdy szkoleniowe (wykłady i ćwiczenia), warsztaty terenowe/projekt na rzecz lokalnej społeczności, wycieczkę o tematyce historyczno-patriotycznej oraz zjazd wyjazdowy. Osoby, które otrzymają certyfikat ukończenia Akademii, będą mogły ubiegać się o staż w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego (i jednostkach podległych) oraz w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego. (Katarzyna Rajtar Fot. Sejm)Dziękujemy za przesłanie błędu