Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 28 maja. Imieniny: Augustyna, Ingi, Jaromira
30/04/2019 - 10:00

Nadciąga srebrne tsunami i boom na 50 plus na lokalnym rynku pracy

Nastawienie na mobilność i kult młodości. Taki trend przez ostanie lata panował na rynku. pracy. Teraz firmy, także na Sądecczyźnie, coraz częściej skarżą się na problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Specjaliści od zatrudnienia mówią o niewykorzystanym potencjale ludzi po pięćdziesiątce, którzy zyskali ostatnio miano Silver Tsunami. Co to takiego? To pokolenie zmieniające się, zróżnicowane i nieobliczalne.

Czy na rynku pracy idzie dobry czas dla pokolenia 50 plus? Czy odwraca się trend nastawiony na mobilność i kult młodości? Podobnie jak w całym kraju, także pracodawcy na Sądecczyźnie coraz częściej mają problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry. Jak pokazują wyniki badania Barometr zawodów 2018, tej luki, spowodowanej między innymi starzeniem się społeczeństwa, nie jest w stanie wypełnić napływ pracowników z zagranicy. Specjaliści rynku pracy mówią o niewykorzystanym potencjale ludzi po pięćdziesiątce.

Polska zajmuje 30. miejsce spośród 35 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Tak wynika z rankingu PwC „Golden Age Index”, oceniającego poziom wykorzystania potencjału osób w wieku powyżej 55 lat na rynku pracy. Zgodnie z szacunkami ekspertów PwC, zwiększenie aktywności zawodowej tej grupy do poziomu krajów zajmujących podium zestawienia, przyniosłoby Polsce w długiej perspektywie wzrost PKB nawet o 66 mld dolarów.

Pokolenie 55 plus liczy ponad 9 milionów Polaków, ale szacuje się, że do 2040 będzie stanowić ponad 50 proc. Polskiego społeczeństwa – podaje portal. słowoseniora.pl.  Z kolei według danych Głównego Urzędu Statystycznego na polskim rynku pracy aktywnych zawodowo pozostaje 34 proc. osób między 50 a 64. rokiem życia. Liczba ta jednak z roku na rok się zwiększa. Mówi się nawet, że nadciąga srebrne tsunami, a niedostosowanie rynku pracy do tej grupy wiekowej to poważne straty dla polskiej gospodarki.

Jak to wygląda na lokalnym rynku pracy?  Bezrobocie w całym kraju spada. W Małopolsce pod koniec stycznia 2018 osiągnęło poziom 5,6 proc. Dla porównania, wśród osób w grupie 50+ stopa bezrobocia wynosiła aż 26,3 proc. -To pokazuje, że wraz z wiekiem spada aktywność zawodowa – komentowali dane specjaliści z wojewódzkiego urzędu pracy. - Większość biernych zawodowo to osoby mające powyżej 55 lat, które nabyły uprawnienia emerytalne lub zbliżające się do wieku emerytalnego. W Małopolsce tylko co druga osoba w tym wieku pracuje lub poszukuje pracy.
 
 Czy to się powoli zmienia? Małopolski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przytacza najnowsze dane wskazujące na to, że emeryci są coraz bardziej aktywni na rynku pracy.

- Chcą dorobić i korzystają z dobrej koniunktury gospodarczej. W Małopolsce pracuje 12,9 proc. emerytów – wyjaśnia Anna Szaniawska z biura prasowego Zakładu. - To blisko 61 tys. osób. Stanowią 5,4 proc. wszystkich zatrudnionych w województwie. Najwięcej seniorów w naszym województwie, bo aż 14,1 proc., pracuje w handlu i naprawach pojazdów. Dalej jest opieka zdrowotna i pomoc społeczna (12,6 proc.) oraz przetwórstwo przemysłowe (11,4 proc.). Wśród małopolskich emerytów popularna jest także branża edukacyjna, w której pracuje 9,6 proc. emerytów.

Jak dodaje Szaniawska, średni wiek pracującego emeryta to ok. 66 lat, przy czym dla kobiet wynosi 65, a dla mężczyzn 67 lat. W tej grupie przeważają kobiety (56 proc. do 44 proc. mężczyzn).

- Pod koniec grudnia ubiegłego roku pracowało ich w Polsce ponad 747 tys., czyli 13,1 proc. ogółu osób pobierających emerytury. W ostatnich czterech latach liczba ta wzrosła aż o 30 procent. Sprzyja temu dobra sytuacja gospodarcza. Na tle Unii Europejskiej Polska ma obecnie jedną z najniższych stóp bezrobocia - 3,5 procent. Nadal jesteśmy jednak krajem o dość niskim wskaźniku zatrudnienia, zwłaszcza wśród osób starszych. Podejmowanie pracy przez emerytów należy zatem ocenić jako pozytywne zjawisko - komentuje rzeczniczka.

Wśród pracujących emerytów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce największą grupą są osoby zatrudnione na umowę o pracę, które stanowią 39,2 proc. ogółu. Działalność gospodarczą prowadzi 29,2 proc. a osoby pracujące na umowę zlecenie – 25,8 procent.

 [email protected] fot. UMWMDziękujemy za przesłanie błędu