Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 8 sierpnia. Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
06/11/2019 - 12:25

Jak odzyskać swoje pieniądze z pomocą komornika?

Niepłacenie za produkty czy usługę, ten problem dotyka wielu przedsiębiorców. Jak wyegzekwować zaległe należności. Trzeba próbować zrobić to za pośrednictwem komornika. Jak się za to zabrać?

Trzeba zacząć od wypełnienia wniosku o wszczęcie egzekucji. Można wysłać go pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii komornika. Wzór wniosku, w którym wypełnia się tylko wskazane rubryki, można pobrać tutaj.

To ważne! Jeśli masz informacje o majątku twojego dłużnika, opisz to we wniosku o wszczęcie egzekucji. Jeśli komornik nie będzie miał takich informacji, sam ustali majątek dłużnika, który zna z innych spraw albo na podstawie publicznie dostępnych źródeł informacji i rejestrów, do których ma dostęp lub  wezwie dłużnika do złożenia wykazu swojego majątku.

czytaj tez Droga niania w Nowym Sączu, ale państwo może do niej dopłacić. Jak to się robi? 

Komornik wraz z zawiadomieniem o wszczęciu egzekucji doręcza dłużnikowi sporządzony przez siebie odpis tytułu wykonawczego. Na żądanie dłużnika powinien okazać mu tytuł wykonawczy w oryginale.

Jak komornik odzyska twój dług?

Zrobi to poprzez zajęcie nieruchomości, ruchomości (np. samochód, telewizor), wynagrodzenia za pracę, rachunku bankowego, wierzytelności (np. wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło) czy praw majątkowych (np. akcji, udziałów w spółce).

Co potem?

Po zakończeniu egzekucji komornik opisuje jej wynik. Jeśli udało się odzyskać cały dług, zatrzymuje tytuł wykonawczy w swoich aktach. Jeśli się to nie udało, zwróci ci tytuł wykonawczy. Po odzyskaniu długu komornik wyda postanowienie, w którym umorzy postępowanie egzekucyjne.

Postępowanie może być również umorzone, gdy tego zażądasz, gdy  twój tytuł wykonawczy został pozbawiony wykonalności prawomocnym orzeczeniem, kiedy egzekucję skierowano przeciwko osobie, która nie jest dłużnikiem i która sprzeciwiła się prowadzeniu egzekucji.

Ile zapłacisz?

Komornik po zakończeniu postępowania egzekucyjnego ustala dokładne jego koszty. Zasadą jest, że wszystkie koszty postępowania egzekucyjnego ponosi dłużnik. Może się jednak okazać, że w trakcie postępowania egzekucyjnego trzeba wpłacać pieniądze komornikowi. Jeśli np. zlecisz  mu wykonanie czynności, która spowoduje wydatki, to komornik może uzależnić jej wykonanie od zapłaty przez ciebie zaliczki.

Ile będziesz czekać ?

Termin nie jest określony w przepisach. Czas realizacji zależy od rodzaju sprawy.

Jak możesz się odwołać

Na czynności komornika możesz złożyć skargę. Skargę złóż w sądzie rejonowym, właściwym dla siedziby kancelarii komornika. Jeśli skarga dotyczy wykonanej przez komornika czynności to trzeba ją złożyć w ciągu tygodnia od jej wykonania. Skargę na zaniechanie przez komornika wykonania czynności wnosi się w ciągu tygodnia od dnia, w którym dowiedziałeś się, że czynność miała być wykonana.

oprac. jm źródło biznes.gov.plDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)