Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 4 kwietnia. Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy
02/01/2020 - 06:55

Ile dali Sądecczyźnie w budżecie Małopolski na 2020

Dochody na poziomie blisko 1,8 miliardów złotych, wydatki to ponad 2 miliardy, tak wygląda budżet Małopolski na 2020 rok. W ocenie marszałka Witolda Kozłowskiego to rekordowy plan finansowy, który stawia na inwestycje. Ile z tego przypadnie Sądecczyźnie?

Dochody na poziomie blisko 1,8 miliardów złotych, wydatki to ponad 2 miliardy, tak wygląda budżet Małopolski na 2020 rok. Jak podkreśla marszałek województwa Witold Kozłowski, przyjęty plan finansowy zakłada zrównoważony rozwój całego regionu i jest rekordowy pod względem wydatków na inwestycje.

Jak to wygląda procentowo? Największy wzrost, 29,7 procent, odnotowano w wydatkach na informatykę, ochronę zdrowia (wzrost o 27,7 proc.), turystykę i kulturę fizyczną (wzrost o 22,1 proc.), transport i łączność (wzrost o 14,6 proc.), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (wzrost o 13,2 proc.), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (11,4 proc).

Czytaj też Jak pogodzić inwestycje z deficytem. Jest już budżet powiatu na rok 2020

Najwięcej środków w tegorocznym budżecie przeznaczono na inwestycje związane z transportem i łącznością. W sumie zarezerwowano na ten cel ponad 900 mln zł.

- Utworzenie sprawnej sieci komunikacyjnej to priorytet władz województwa. Zapewnienie mieszkańcom szybkiego i bezpiecznego transportu pozwoli na przyspieszenie rozwoju gospodarczego w całym regionie i umożliwi większy dostęp do dóbr nauki i kultury dla wszystkich Małopolan – mówił podczas budżetowej sesji marszałek Witold Kozłowski.

Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na  dofinansowanie inwestycji związanych z organizacją regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich. To kwota 170,6 mln zł. O jakie konkretne przedsięwzięcia chodzi?

To między innymi obwodnica Tuchowa. Na ten cel samorząd wojewódzki przeznaczy 45,2 mln zł. To także rozbudowa DW 958 na odcinku Chabówka-Zakopane – na tę inwestycję przeznaczono 39,6 mln zł. W planach jest też budowa drugiej części obwodnicy Skawiny. W budżecie zarezerwowano na to  - 37,3 mln zł. Jest też inwestycja z Sądecczyzny - rozbudowa DW 975 na odcinku Paleśnica - Bartkowa Posadowa – Dąbrowa, na co przeznaczono 34,2 mln zł.

Czytaj też Grobowa cisza nad budową nowej drogi do Brzeska. Co z tą „Sądeczanką”!

Ważną pozycją w finansowym planie województw są inwestycje związane z ochroną środowiska. Najwięcej pieniędzy, 57,7 mln zł, pójdzie na modernizację energetyczną wojewódzkich budynków użyteczności publicznej, potem w kolejności są zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych – 13 mln zł, jest też projekt zintegrowany LIFE związany z wdrażaniem programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego - 9,9 mln zł. Dla programu EkoMałopolska zarezerwowano  2,4 mln zł, dla przedsięwzięcia EkoDoradcy dla biznesu - 1,1 mln zł.

Co ze zdrowiem i polityką społeczną? Najwięcej pieniędzy przeznaczono na
Małopolski System Informacji Medycznej – ponad 100 mln zł, inwestycje i zakupy inwestycyjne w wojewódzkich podmiotach leczniczych – 20 mln zł. W planach jest też utworzenie Interdyscyplinarnego Centrum Leczenia Zaawansowanej Niewydolności Narządowej w krakowskim Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II - 6,2 mln zł, rozwój bazy lecznictwa psychiatrycznego poprzez modernizację obiektów Szpitala Klinicznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie - etap II - 5,6 mln zł, poprawa jakości świadczonych usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjentów Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla - 4,4 mln zł.

Plany inwestycyjne związane z  edukacją i nauką to modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce - 9,7 mln zł, Małopolskie Centrum Nauki - projekt zintegrowany - 11,8 mln zł,
Małopolska Chmura Edukacyjna - 6,3 mln zł, modernizacja budynków przy Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem - 4,5 mln zł. Inwestycja z naszego regionu to rozbudowa i modernizacja Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Mszanie Dolnej - 2,5 mln zł.

Czytaj też Gdzie jesteście nasi politycy! „Sądeczanki” nie ma, a Bochni budują drogę do A4 

W budżecie województwa małopolskiego są też plany inwestycyjne związane z kulturą. Na tej liście widnieje przedsięwzięcie związane z Małopolskim Centrum Kultury |”Sokół”. Chodzi o utworzenie Ośrodka Dziedzictwa Kultury Niematerialnej w Zespole Parkowo - Dworskim w Dąbrowej. Na ten cel sądecka instytucja otrzymała  - 1,3 mln zł.

W planie finałowym samorządu jest  remont konserwatorski i modernizacja siedziby Krakowskiej Filharmonii - 6,2 mln zł, opracowanie dokumentacji technicznej dla inwestycji Budowa Centrum Muzyki - 3,2 mln zł, rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala - 2,5 mln zł.

Znaczącą pozycję w budżecie województwa stanowią wydatki na sport i turystykę. Najwięcej, bo blisko 30 mln złotych, zostanie przeznaczonych na budowę zintegrowanej sieci tras rowerowych. Na promocję osiągnięć sportowych  pójdzie 12,2 mln zł, na modernizację boisk i miejsc do rekreacji  12 mln zł,  rozwój i promocję oferty turystycznej regionu - 6,6 mln zł,
mobilny Małopolski System Informacji Turystycznej - 3,4 mln zł.

[email protected] fot. UMWMDziękujemy za przesłanie błędu