Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 28 września. Imieniny: Libuszy, Wacławy, Wacława
15/12/2015 - 14:20

Finał największej inwestycji w Gminie Gródek n. Dunajcem

Jedna z największych inwestycji w historii gminy Gródek nad Dunajcem realizowana pod nazwą „Porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gminy Gródek nad Dunajcem na obrzeżach Jeziora Rożnowskiego” współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Funduszu Spójności dobiega końca.

 „DUNAJEC” Sp. z o.o. będąca w 100% własnością gminy Gródek nad Dunajcem pozyskała dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, które wyniesie ponad   43 mln zł. Całkowity koszt projektu wyniesie ponad 68 mln zł.
W ramach ww. Projektu po podpisaniu umowy o dofinansowanie w 2010 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie zostały zrealizowane zadania:

Budowa 3 nowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach: Bartkowa – Posadowa, Sienna, Tropie;
Rozbudowa i modernizacja 2 istniejących oczyszczalni w miejscowościach: Gródek nad Dunajcem oraz Rożnów;
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 45,2 km wraz z 18 przepompowniami ścieków, w tym:
-     Zlewnia Tropie ( miejscowość Tropie i Roztoka-Brzeziny): ok. 13,8 km sieci i 6 przepompowni ścieków,
-     Zlewnia Rożnów: 8,2 km sieci kanalizacyjnej i 2 przepompownie
-     Zlewnia Bartkowa-Posadowa ( miejscowość Bartkowa-Posadowa, Podole-Górowa): ok. 14,1 km sieci i 3 przepompownie ścieków,
-     Zlewnia Gródek nad Dunajcem: ok. 1,6 km sieci kanalizacyjnej i 2 przepompownie ścieków oraz modernizacja przepompowni w Gródku nad Dunajcem (Koszarka)
-     Zlewnia Sienna ( miejscowość Sienna, Jelna): 7,5 km sieci kanalizacyjnej i 4 przepompownie ścieków
Budowa sieci wodociągowej o długości ok. 92 km wraz z 13 hydroforniami i 6 zbiornikami wyrównawczymi, w tym:
- w miejscowości Sienna, Jelna, Zbyszyce wybudowano 26,6 km nowej sieci wodociągowej,
- ponad 65 km nowej sieci pokryto pozostałą część gminy.
Modernizacja 9. istniejących ujęć wody w miejscowości Rożnów wraz ze zbiornikiem wyrównawczym;
Budowa nowego ujęcia wody w miejscowości Sienna;
Modernizacja 2. istniejących zbiorników wyrównawczych wody w miejscowości Rożnów;
Zakupiono również wyposażenie, które ma na celu poprawę funkcjonowania sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej:
zakup ciągnika kołowego,
zakup samochodu asenizacyjnego o pojemności 7000 litrów do przewozu ścieków oraz osadów;
zakup agregatu prądotwórczego mobilnego o mocy  do 30 kW i mocy 10 kW do obsługi ujęć wody  oraz przepompowni wody przy zbiornikach oraz hydroforni wody i przepompowni ścieków sieciowych;
Termin realizacji projektu to 15.12.2015r. Zakończenie projektu przewiduje się na czerwiec 2016r.  

Spółka zobowiązana jest do podłączenia do sieci kanalizacyjnej 7 548 RLM oraz do sieci wodociągowej 4 125 mieszkańców i turystów. Niestety ze względu na ukształtowanie terenu nie jest możliwe dotarcie do każdego mieszkańca z siecią kanalizacyjną i wodociągową, jednak wykonana sieć umożliwi dalszą rozbudowę i przyłączanie kolejnych odbiorców.

W trakcie prawie 5- cio letniej realizacji Projektu mieszkańcy  gminy Gródek nad Dunajcem byli narażeni na niedogodności w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi na ich posesjach, a mimo to byli wyrozumiali i pomocni co pozwoliło na wybudowanie łącznie 135 km nowych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

Zarząd Spółki pragnie podziękować za współpracę i jednocześnie gorąco zachęcić do włączania się do nowo powstałej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej co przyczyni się do poprawy stanu naszego środowiska i poprawy ogólnego stanu sanitarnego okolic Jeziora Rożnowskiego.  Osoby, które nie mają możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej mogą korzystać z usług świadczonych przez Spółkę „ Dunajec” w zakresie odbioru i transportu ścieków za pomocą zakupionego sprzętu w ramach projektu. Zakupy ze środków unijnych ciągnik rolniczy marki MASEYY FERGUSON z przyczepą asenizacyjną o poj. 3m3 oraz samochód asenizacyjny marki MAN z beczką asenizacyjną o poj. 7 m3 pozwolą na realizację usług asenizacyjnych dla mieszkańców Gminy.
Oferujemy:
- wywóz nieczystości płynnych z przydomowych oczyszczalni oraz zbiorników bezodpływowych
- zapewnienie odbioru ścieków
- udrażnianie kanalizacji
- czyszczenie separatorów
 

Koszt transportu i odbioru ścieków wynosi:

- 73,54 zł brutto - przy transporcie ciągnikiem (koszt obejmuje 3m3 ścieków)
- 118,26 zł brutto - przy transporcie samochodem asenizacyjnym ( koszt obejmuje 7m3 ścieków)
    W wyniku realizacji projektu zmniejszy się negatywne oddziaływanie funkcjonowania systemu kanalizacyjnego na wody podziemne  i powierzchniowe, w tym m.in. na Jezioro Rożnowskie. Poprawi się jakość   i niezawodność dostaw wody do picia w gminie oraz zmniejszy straty wody w sieci.

(artykuł sponsorowany)

Finał największej inwestycji w Gminie Gródek n. Dunajcem


Dziękujemy za przesłanie błędu