Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 16 lutego. Imieniny: Danuty, Daniela, Juliany
14/05/2018 - 18:20

Dają pieniądze w starostwie na truciznę na dachu

To, że azbest jest trujący, wiadomo od dawna. Choć wielu mieszkańców Sądeczyzny pozbyło się niebezpiecznej substancja powszechnie używanej do pokrycia dachów za czasów PRL, to jednak nadal wiele jest do zrobienia.

Kolejnych 350 właścicieli domów na terenie powiatu nowosądeckiego pozbyło się azbestu z dachów swoich budynków. Na ten cel można było zyskać dofinansowania w wysokości 85 procent z wojewódzkiego samorządu.

Dzięki tym funduszom udało się odebrać od mieszkańców powiatu blisko 880 ton tej niebezpiecznej substancji, która trafiła na składowisko odpadów.

- Do końca 2020 roku, przewidujemy usunięcie i przekazanie do unieszkodliwienia trzy tysiące ton odpadów zawierających azbest z 1111 posesji zlokalizowanych na terenie naszego powiatu – mówi starosta nowosądecki Marek Pławiak.

Głównym celem przedsięwzięcia jest pomoc w bezpiecznym dla środowiska i zdrowia mieszkańców usunięciu i unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest.

- Powiat pokrywa koszty pakowania, załadunku, transportu i przekazania do unieszkodliwienia na składowisku odpadów niebezpiecznych – dodaje wicestarosta Antoni Koszyk.

Ci, którzy chcieliby skorzystać z tej formy pomocy, mogą złożyć wniosek w wydziale ochrony środowiska sadeckiego starostwa.   Jak dotąd największa liczba wniosków wpłynęła od mieszkańców gmin Grybów, Korzenna i Chełmiec.

Program Usuwania Odpadów Zawierających Azbest jest realizowany w Powiecie Nowosądeckim od 2001 roku. Zainteresowanie jest bardzo duże. Od rozpoczęcia programu przyjęto i zrealizowano 3754 wniosków i usunięto 9484 tony azbestu. Łączne koszty usuwania odpadów wyniosły 3 006 692 zł.  W tym roku koszt usunięcia jednej tony odpadów zawierających azbest wynosi 278,90 zł.

Przypomnijmy, że zgodnie z „Krajowym planem usuwania wyrobów zawierających azbest” problemu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powinien być rozwiązany przed 2032 r.

- Zachęcamy do wykonywania prac związanych z wymianą pokrycia dachowego i składania wniosków o usuniecie odpadów – mówi starosta Marek Pławiak. – Pozbycie się tej szkodliwej substancji na pewno wpłynie na poprawę naszego zdrowia.

źródło: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020