Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 16 stycznia. Imieniny: Mascelego, Walerii, Włodzimierza
15/09/2020 - 17:20

Co musi się znaleźć w umowie o pracę? Bez tych elementów niczego nie podpisuj

Umowa o pracę to jeden ze sposobów nawiązania stosunku pracy. Jednocześnie należy do kręgu umów, które choćby raz w życiu podpisze prawdopodobnie każdy z nas. Dlatego tak ważne jest wiedzieć, jakie są jej obowiązkowe elementy i co powinno się w niej znaleźć.

Obowiązkowe elementy, które powinna zawierać umowa o pracę (zarówno ta na okres próbny, na czas określony, jak i na czas nieokreślony) reguluje art. 29 kodeksu pracy. Zgodnie z nim osoba odpowiedzialna za przygotowanie umowy o pracę powinna wskazać w niej strony umowy (pracodawcę i pracownika), rodzaj umowy (a więc czy jest to umowa zawarta na okres próbny, na czas określony czy na czas nieokreślony), datę jej zawarcia oraz warunki pracy i płacy, czyli w szczególności:

  • rodzaj pracy (tj. stanowisko, na którym pracownik będzie zatrudniony albo wskazanie czynności, jakie będzie wykonywał),
  • miejsce wykonywania pracy,
  • wynagrodzenie,
  • wymiar czasu pracy,
  • termin rozpoczęcia pracy.

Co ciekawe, obecnie podstawową formą zapłaty wynagrodzenia jest wpłata na konto bankowe pracownika. Jeśli pracownik woli otrzymywać wypłatę w gotówce, musi złożyć stosowny wniosek – w przeciwnym razie pieniądze trafią na konto.

Czytaj też: Twoja umowa zlecenie prawdopodobnie jest umową o pracę. Nie daj się oszukać

Umowę o pracę zawiera się na piśmie (podobna forma została przewidziana dla zmiany warunków umowy o pracę). Jeżeli umowa nie została zawarta zgodnie z powyższymi wymogami, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy powinien potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, jej rodzaju i warunków.

Kiedy pracownik powinien rozpocząć pracę? Zasadą jest, że stosunek pracy nawiązuje się w terminie określonym w umowie jako dzień rozpoczęcia pracy. Jeśli jednak strony z jakichś przyczyn nie określiły tego terminu, do nawiązania stosunku pracy dochodzi w dniu zawarcia umowy.

W umowie o pracę mogą znaleźć się dodatkowe postanowienia, takie jak chociażby zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, dłuższy okres wypowiedzenia czy prawo do samochodu albo telefonu służbowego. Powyższe elementy stanowią jednak minimum potrzebne do skutecznego zawarcia umowy o pracę. (k.kos@sadeczanin.info, fot. Pixabay.com)Dziękujemy za przesłanie błędu