Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 4 kwietnia. Imieniny: Benedykta, Izodory, Wacławy
25/11/2019 - 11:00

Debatują nad budżetem Małopolski na 2020 rok. Oglądaj na żywo sesję sejmiku

Sprawozdanie z działalności zarządu województwa w ostatnim okresie i dyskusja nad budżetem Małopolski, to najważniejsze punkty piętnastej sesji sejmiku. Radni będą też dyskutować nad programem współpracy wojewódzkiego samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Podczas sesji odbyło się do pierwsze czytanie uchwały budżetowej na 2020 rok. Główne założenia projektu przedstawił marszałek Witold Kozłowski.

Budżet Województwa Małopolskiego na 2020 rok jest prorozwojowy i proinwestycyjny. Zaplanowane dochody to ponad 1,8 mld złotych, a wydatki to ponad 2 mld złotych - podkreślił marszałek

To dopiero początek całej procedury przyjęcia budżetu Małopolski na przyszły rok. Teraz przez dwa tygodnie radni będą dokładnie analizować jego treść i wnosić ewentualne poprawki.

Projekt przyszłorocznego budżetu Małopolski zakłada prognozę dochodów na poziomie 1,8 mld zł i wydatków w wysokości ponad 2 mld zł. Wśród wydatków w najważniejszych obszarach warto zwrócić uwagę na dużą zmianę w stosunku do 1 stycznia 2019 r. w wydatkach na: informatykę (największy wzrost – aż o 29,7 proc.), ochronę zdrowia (wzrost o 27,7 proc.), turystykę i kulturę fizyczną (wzrost o 22,1 proc.), transport i łączność (wzrost o 14,6 proc.), oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (wzrost o 13,2 proc.), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (11,4 proc).

Podczas sesji radni dyskutowali też nad programem współpracy wojewódzkiego samorządu z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020. Celem programu jest zwiększanie zaangażowania organizacji pozarządowych i mieszkańców Małopolski w życie publiczne oraz wzmacnianie współpracy międzysektorowej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego. (jm)Dziękujemy za przesłanie błędu