Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 23 października. Imieniny: Edwarda, Marleny, Seweryna
13/09/2019 - 12:55

Małopolskie Talenty - Szkoło! Nominuj swoich uczniów

Jeszcze tylko do 18 września potrwa nominacja nauczycielsko-rodzicielska najzdolniejszych uczniów do projektu "Małopolskie Talenty - I, II i III etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz". Rekrutacja ta obejmuje szkoły podstawowe oraz licea z Nowego Sącza.

Po raz kolejny beneficjentem projektu dla szkół w Nowym Sączu stała się Fundacja Sądecka. Tym razem organizacja realizowała będzie projekt we wszystkich etapach edukacyjnych. Pierwszy to klasy 5 i 6 podstawówki, drugi - 7 i 8 podstawówki, trzeci zaś to szkoły ponadgimnazjalne i średnie, których ukończenie wiąże się z możliwością zdania matury.

Fundacja Sądecka została beneficjentem programu Poddziałanie 10.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 „Wsparcie Uczniów Zdolnych” na podstawie konkursu realizowanego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w zakresie czterech kluczowych kompetencji przedmiotowych tj. językowych (język angielski), matematycznych i naukowo - technicznych (nauki matematyczno - przyrodnicze), informatycznych (technologie informacyjno - komunikacyjne) i przedsiębiorczości oraz  kompetencji ponadprzedmiotowych wśród populacji uczniów zdolnych ze szkół z terenu Miasta Nowy Sącz.

W ramach projektu powstanie Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych, w których odbywały się będą zajęcia.

Wracając do początku... Celem nominacji nauczycielsko-rodzicielskiej jest wyłonienie najzdolniejszych uczniów, którzy 26 września będą mogli przystąpić do diagnozy uzdolnień uczniów.

Tym samym nowosądeckie szkoły mają możliwość zrekrutowania do projektu najzdolniejszych uczniów wg zasad przybliżonych w Regulaminie rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych.

Uczeń może być nominowany tylko z jednej kompetencji przedmiotowej: język angielski, matematyka, przedsiębiorczość bądź technologie informacyjno-komunikacyjne. Uczniowie którzy brali już udział w zeszłorocznych projektach "Małopolskie Talenty" mogą być nominowani także i w tym roku, pod warunkiem że są już na kolejnym etapie edukacyjnym.

Termin przyjmowania tych zgłoszeń zwany nominacją nauczycielsko-rodzicielską trwa tylko do 18 września, po to by 26 września każdy wyłoniony uczeń czy uczennica - każdy w swojej szkole -  mógł przystąpić do testu diagnozy uzdolnień. Wynik testu zaś przesądzi o kwalifikacji do udziału w zajęciach w Centrum Wsparcia Uczniów Zdolnych.

Docelowo dzięki diagnozie ma zostać wyłonionych 12 grup 16-osobowych złożonych z najzdolniejszych ze zdolnych: 3 grupy z kompetencji język angielski osobno dla każdego z etapów edukacyjnych, analogicznie ma się rzecz z kompetencjami: matematyka, przedsiębiorczość oraz technologie informacyjno-komunikacyjne. Każda z grup poza właściwymi dla siebie zajęciami z przedmiotu (16 spotkań po 4 godziny lekcyjne, łącznie 64 godziny) będzie korzystała z zajęć z kompetencji ponadprzedmiotowych stworzonych by szlifować umiejętności komunikacji społecznej, metody uczenia się, elementy metodyki (8 spotkań po 3 godziny lekcyjne, łącznie 24 godziny).

Pierwsze zajęcia zaplanowano na dzień 9 listopada br. Całość kosztów projektu pozostaje po stronie Fundacji Sądeckiej.

Czasu zostało niewiele! Termin nominacji nauczycielsko-rodzicielskiej upływa dnia 18 września br.

Już dziś Fundacja Sądecka zaprasza szkoły podstawowe oraz licea do nominowania swoich uczniów i dostarczenia niezbędnych dokumentów do biura Fundacji Sądeckiej (33-300, ul. Barbackiego 57) w nieprzekraczalnym terminie do 18 września br. Dni otwarcia biura: pon.-pt. 8:00-16:00.

Do zrekrutowania ucznia wymagane są 4 dokumenty: formularz rekrutacyjny i deklaracja uczestnictwa (wypełniane przez rodziców) oraz arkusz nominacji z danej kompetencji przedmiotowej i oświadczenie nauczycielskie (wypełniane przez nauczycieli).

Liczy się data dostarczenia wszystkich dokumentów.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń: (18) 475 16 30 lub napisz: [email protected] .

Wszystkie informacje znajdują się także w materiałach do pobrania poniżej:

Do pobrania:

PROJEKT "Małopolskie Talenty" - I, II i III etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz" (dokumenty poniżej):

Regulamin rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych w projekcie „Małopolskie Talenty – I, II i III etap edukacyjny – powiat Miasto Nowy Sącz”

Formularz rekrutacyjny ucznia

Deklaracja uczestnictwa ucznia w projekcie koordynacyjnym

Arkusz nominacji ucznia z kompetencji: język angielski

Arkusz nominacji ucznia z kompetencji: matematyka

Arkusz nominacji ucznia z kompetencji: przedsiębiorczość

Arkusz nominacji ucznia z kompetencji: technologie informacyjno-komunikacyjne

Oświadczenie nauczyciela nominującego ucznia

(P.B.)

* * *

Projekt "Małopolskie Talenty - I, II i III etap edukacyjny - powiat Miasto Nowy Sącz" realizowany jest na podstawie umów o dofinansowanie zawartych pomiędzy Fundacją Sądecką a Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje, Działania 10.1, Poddziałanie 10.1.5 z Europejskiego Funduszu Społecznego.Dziękujemy za przesłanie błędu