Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 25 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
22/02/2024 - 18:30

W gminie Chełmiec nie obowiązuje polskie prawo? Co odpowie Państwowa Komisja Wyborcza

Czy wójt Chełmca uprawia wyborczą propagandę za publiczne pieniądze, wykorzystując gminnych urzędników i sołtysów? Skargę w tej sprawie złożył do Państwowej Komisji Wyborczej jeden z komitetów wyborczych. Zarzut? Do roznoszonych po domach kopert, zawierających decyzje podatkowe, trafiły ulotki wójta Stawiarskiego.

Do Państwowej Komisji Wyborczej trafiła skarga na poczynania wójta Bernarda Stawiarskiego, którego propagandowy, niepodpisany przez autora "wywiad" w formie dwustronnie zadrukowanej kartki znalazł się w roznoszonych właśnie po domach mieszkańców gminy urzędowych kopertach, z wymiarem podatku gruntowego i rolnego.

To materiał promocyjny w formie rozmowy z wójtem, jaki ukazał się również jako płatna reklama w jednym z sądeckich serwisów informacyjnych już po tym, gdy wiadomo było, że wójt ponownie ubiegać się będzie o ponowny wybór.

Reelekcję mają zapewnić Bernardowi Stawiarskiemu trzy zarejestrowane pod jego nazwiskiem komitety. Po co rejestrować trzy komitety? Gdyby przyszło komuś do głowy myśleć o tym na sposób jakiegoś drobnego cwaniaczka, można dojść do wniosku, że taki "myk" daje trzy razy więcej kandydatów na radnych, którzy roznoszą ulotki z nazwiskiem wójta, trzy razy większe oficjalne finansowanie kampanii wyborczej i trzy razy więcej członków obwodowych komisji wyborczych, liczących głosy na wójta...

Jednak podstawą tej skargi do Państwowej Komisji Wyborczej, jaką złożył Komitet Wyborczy Wyborców Stanisława Kuzaka "Sprawiedliwa Gmina" stało się wykorzystanie kopert z urzedowymi pismami gminy do rozpowszechniania czegoś, co może przypominać wyborczą propagandę i stało się podstawą do przypuszczeń, że ociera się to o prawdopodobieństwo naruszenia zakazów i ograniczeń w prowadzeniu kampanii wyborczej przez obecnego wójta Gminy Chełmiec, Bernarda Stawiarskiego. Jak brzmi to pismo?

Zawiadomienie o naruszeniu zakazów przy prowadzeniu kampanii wyborczej

Działając w imieniu i na rzecz Komitetu Wyborczego Wyborców Stanisława Kuzaka Sprawiedliwa Gmina kieruję do Pana Przewodniczącego zawiadomienie o prawdopodobieństwie naruszenia zakazów i ograniczeń w prowadzeniu kampanii wyborczej przez obecnego wójta Gminy Chełmiec pana Bernarda Stawiarskiego.

Dotyczy: Wyjaśnień dotyczących zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. (ZKF.624.7.2024) udzielonych komitetom wyborczym przez Państwową Komisję Wyborczą, na podstawie art. 161 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408).

Uzasadnienie

W świetle przepisów z tegoż dokumentu wskazanych w punkcie 5. Zakazy i ograniczenia pozyskiwania środków finansowych przez komitety wyborcze w podpunkcie czytamy:
podpunkt 4) komitetom wyborczym nie wolno przyjmować korzyści majątkowych o charakterze niepieniężnym (np. darowizn rzeczowych, darmowych usług), z wyjątkiem:
− nieodpłatnych usług polegających na rozpowszechnianiu plakatów i ulotek wyborczych przez osoby fizyczne,
− pomocy w pracach biurowych udzielanej przez osoby fizyczne,
− wykorzystania przedmiotów i urządzeń, w tym pojazdów mechanicznych, udostępnianych nieodpłatnie przez osoby fizyczne,
− nieodpłatnego udostępniania miejsc do ekspozycji materiałów wyborczych przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w zakresie reklamy.

Inne usługi mogą być świadczone na rzecz komitetu wyborczego wyłącznie odpłatnie. Naruszenie zakazu określonego w art. 132 § 5 Kodeksu wyborczego stanowi występek określony w art. 507 Kodeksu wyborczego, zagrożony grzywną od 1 000 zł do 100 000 zł. Odnotowane przez nas działania wójta Bernarda Stawiarskiego wskazują na naruszenia w obrębie tych regulacji. Miało to miejsce przy doręczaniu pism urzędowych, o czym poniżej. Doręczanie kopert zawierających decyzje/nakazy płatnicze w sprawie zobowiązań finansowych (takich jak podatek od nieruchomości/rolny, itp.) oraz zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwane dalej pismami urzędowymi, odbywa się w gminie Chełmiec regularnie w lutym.

W lutym 2024 roku władze gminy Chełmiec przeprowadziły zorganizowaną akcję doręczania ww. dokumentów do mieszkańców w gminy Chełmiec będących płatnikami tych zobowiązań. Nie byłoby w tym nic zdrożnego gdyby nie fakt, że w zaklejonych kopertach (format DL) obok ww. druków znajdowały się ulotki agitacyjne pt. „Spełniamy oczekiwania mieszkańców – wywiad z Bernardem Stawiarskim Wójtem Gminy Chełmiec” (dwustronna, format A4, kolor).

Koperty te, zaklejone, w pierwszej kolejności trafiały i wciąż trafiają do mieszkańców za pośrednictwem pracowników urzędu Gminy Chełmiec lub osób wykonujących zlecenie na rzecz Gminy Chełmiec, w obydwu przypadkach otrzymujących z tego tytułu wynagrodzenie ze środków publicznych.

Osoby doręczające te koperty nie mogły być świadome tego, że w zaklejonej kopercie obok ww. pism urzędowych znajdują się ulotki agitacyjne. Tak więc ww. osoby te nie świadczyły korzyści o charakterze niepieniężnym w formie nieodpłatnych usług, ani też nie mogły być wynagradzane ze środków komitetów wyborczych.

W świetle obowiązujących przepisów wydaje się, że doszło do rażącego naruszenia przepisów regulowanych przez Kodeks Wyborczy. Ponadto istnieje podejrzenie kolejnych naruszeń zakazów wskazanych w Kodeksie wyborczym, o czym poniżej.

Otóż, przygotowywanie kopert z ww. pismami urzędowymi dokonywane jest zwyczajowo przez pracowników Urzędu Gminy Chełmiec w godzinach pracy na terenie Urzędu Gminy Chełmiec. Istnieje więc duże podejrzenie, że w ramach wykonywanej pracy otrzymali polecenie dokładania ulotek agitacyjnych. ([email protected]) Fot. UGCHDziękujemy za przesłanie błędu