Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 25 kwietnia. Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
21/02/2024 - 18:30

Iwona Grzebyk-Dulak: mieszkańcom Krynicy potrzebne jest Centrum Usług Społecznych

Kandydatka na burmistrza Krynicy-Zdroju, Iwona Grzebyk-Dulak, w swoich planach wyborczych ma również utworzenie Centrum Usług Społecznych, które będzie służyć każdemu mieszkańcowi bez wyjątku. Jak podkreśla - ten projekt jest po to, aby być bliżej ludzkich potrzeb, w każdej grupie społecznej.

Celem utworzenia takiego centrum jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy możliwości skorzystania z różnego rodzaju usług, w jednym miejscu, bez konieczności zwracania się do wielu instytucji.

Jest to system tzw. jednego okienka, gdzie mieszkaniec może załatwić wszystkie swoje sprawy kontaktując się tylko z jedną instytucją. Takie centrum łączy w jednej instytucji pomoc społeczną, politykę prorodzinną, promocję i ochronę zdrowia, kulturę, edukację publiczną i wsparcie osób niepełnosprawnych.

Od 1 stycznia 2020 roku w Polsce powstało 55 Centrów Usług Społecznych, z czego aż około 40 zostało sfinansowanych z funduszy unijnych. Niestety obecne władze Krynicy-Zdroju nie dołączyły do tego projektu, który w przekonaniu kandydatki na burmistrza, byłby nieocenionym źródłem i filarem wsparcia dla mieszkańców i rozwiązał wiele istniejących obecnie problemów.

Dlatego też jej priorytetem będzie doprowadzenie do powstania takiego centrum, z prawdziwego zdarzenia, gdzie realizowane będą wszystkie możliwe programy dla osób z niepełnosprawnościami, dzieci, młodzieży, seniorów oraz rodzin.

Centrum może powstać na dwa sposoby poprzez przekształcenie obecnego Ośrodka Pomocy Społecznej lub poprzez utworzenie centrum, na podstawie porozumienia władz gminnych dla dwóch lub większej liczby gmin. Centra Usług Społecznych realizują setki różnych programów, dostosowanych do potrzeb mieszkańców danej gminy.

Przykłady tych programów to m.in. Dzienny Dom Seniora, półkolonie dla dzieci, kluby dziecięce, kluby rodzica i dziecka, kluby seniora, cykliczne konsultacje z psychologami i lekarzami różnych specjalności, pakiet rehabilitacji dla seniorów, usługi opiekuńcze, Viva Senior Taksówka dla Seniora, mobilny konserwator, program otwarta szafa oraz mniejsze akcje nastawione na integrację i aktywizację całej społeczności lokalnej, takie jak: zajęcia manualne, sportowe, warsztaty, grupy wspólnych zainteresowań, wycieczki krajoznawcze.

Warto podkreślić, że centra mają także możliwość zabezpieczenia środków finansowych na badania profilaktyczne oraz dostęp do puli miejsc we wszelkiego rodzaju programach profilaktycznych organizowanych przez Ministerstwo Zdrowia oraz jednostki zajmujące się szeroko pojętym leczeniem. Ogromną zaletą Centrum Usług Społecznych jest możliwość zagospodarowania wielu lokalizacji i przestrzeni, które dotąd nie były wykorzystywane.

Kandydatka na burmistrza Krynicy-Zdroju, Iwona Grzebyk-Dulak, prezentując ten fragment swojego programu zaznacza na koniec: Korzystając z doświadczenia i rozwiązań istniejących instytucji, chcę, aby centra obejmowały nie tylko Krynicę, ale również wszystkie sołectwa w naszej Gminie. By być bliżej ludzkich potrzeb, w każdej grupie społecznej.Dziękujemy za przesłanie błędu