Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 2 grudnia. Imieniny: Balbiny, Ksawerego, Pauliny
24/09/2023 - 12:25

Poznaj Ewę Sładek, kandydatkę na posła z numerem 12 na liście Lewicy

Ewa Sładek to kolejna kandydatka na posła Lewicy, której poglądy w najważniejszych obecnie kwestiach, prezentujemy przed październikowymi wyborami parlamentarnymi. Poznaj „dwunastkę” na liście Lewicy w okręgu nr 14.

Skąd pani decyzja o kandydowaniu do Sejmu?
Wiele osób uważa, że polityka to wyłącznie cyniczne rozgrywki tych samych panów, dla których głównym celem jest władza sama w sobie. Rozumiem rozczarowanie tak pojmowaną polityką, ale jednocześnie uważam, że inna polityka jest możliwa. Taka, która stawia w centrum sprawną ochronę zdrowia, działający transport publiczny, dostępne mieszkania, prawa kobiet i mniejszości. Kandyduję do Sejmu RP, bo głęboko wierzę, że w Parlamencie potrzebujemy silnego głosu polityczek i aktywistek. Startując do Sejmu w okręgu 14., obejmującym m.in. Sądecczyznę, kontynuuję tradycję pradziadków, którzy właśnie na Sądecczyźnie angażować się mieli w PPS.

Co pani chce zrobić dla Sądecczyzny i czy zacznie pani od „sądeczanki”?
W kontekście sądeckim kluczowa jest dla mnie ochrona przyrody. Na Sądecczyźnie i w całym regionie wiemy, jak destrukcyjną siłą jest wezbrana rzeka – niezależnie czy to Dunajec, czy Kamienica. Odpowiedzią Lewicy na niebezpieczeństwo powodzi jest Krajowa Strategia Renaturyzacji, która ma na celu chronić bioróżnorodność, zwiększyć retencję wód i przeciwdziałać konsekwencjom zmian klimatu.

Ograniczy też negatywny wpływ suszy, burz i powodzi na społeczeństwo, środowisko, gospodarkę i rolnictwo. Ponadto niezbędna jest ochrona czystości rzek, poprzez ciągły monitoring wód, wczesne ostrzeganie o zagrożeniach i profesjonalne modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń. 

Henryk Plato: lewicowość wyssałem z mlekiem matki i chcę pomóc opozycji wygrać wybory

Czy weźmie pani udział w referendum i jak będzie głosować – proszę się odnieść do każdego pytania osobno.
Nie zamierzam brać udziału w farsie, jaką jest wykorzystanie do celów bieżącej kampanii wyborczej instytucji referendum. Za skandaliczne uważam manipulacyjnie postawione pytania. Dlatego nie pobiorę karty referendalnej.

Czy jest pani za utrzymaniem programów socjalnych, wprowadzonych przez PiS i dlaczego?
Zdecydowanie popieram utrzymanie programów takich jak 800+, natomiast powinny one podlegać waloryzacji o wskaźnik inflacji, jak również powinny być uzupełnieniem rozwiązań systemowych. Prosty transfer środków nie jest receptą na problemy, z jakimi zmagają się polskie rodziny, takie jak brak dostępnych żłobków, opresyjny system szkolnictwa czy niewydolna ochrona zdrowia.

Jeśli chodzi o tzw. 13. i 14. emerytury, to nie od dobrej woli tego, czy innego polityka powinien zależeć godny byt emerytów i emerytek – potrzebujemy waloryzacji rent i emerytur, wprowadzenia emerytur stażowych, wliczania okresu zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych do stażu emerytury i uchwalenia obywatelskiego projektu dotyczącego renty wdowiej.

Czy jest pani za utrzymaniem religii w szkołach?
W szkołach publicznych nie powinno być miejsca na prowadzenie katechezy. Natychmiast należy przenieść religię ze szkół do salek katechetycznych, co będzie nie tylko z pożytkiem dla konstytucyjnie gwarantowanej neutralności światopoglądowej państwa, ale również dla samych kościołów czy związków wyznaniowych. Środki, jakie państwo zaoszczędzi na wynagrodzeniach dla katechetów, należałoby przeznaczyć na organizację zajęć wspomagających dla uczniów ze szczególnymi potrzebami.

Co pani sądzi o zapowiedzi wprowadzenia aborcji na życzenie do 12 tygodnia?
Jeśli chodzi o sam postulat wprowadzenia aborcji na żądanie do 12. tygodnia ciąży, to zdecydowanie go popieram. Przez wiele tygodni sama zbierałam podpisy pod obywatelskim projektem ustawodawczym „Legalna aborcja bez kompromisów”, który był efektem współpracy organizacji kobiecych, aktywistek aborcyjnych i posłanek Lewicy.

Decydowanie o sobie, o swoim ciele, zdrowiu i życiu jest podstawowym prawem człowieka, aborcja powinna być nie tylko legalna, ale również darmowa i – przede wszystkim – dostępna, a liberalizacji ustawy aborcyjnej towarzyszyć musi zniesienie tzw. klauzuli sumienia, zagwarantowanie, że terminacja ciąży traktowana będzie jak wszystkie inne świadczenia medyczne i wykonywana zgodnie z aktualną wiedzą medyczną oraz wykreślenie pomocnictwa w aborcji z Kodeksu karnego.

Lewica postuluje legalną aborcję do 12. tygodnia, natomiast osobiście uważam, że należałoby zupełnie zrezygnować z regulowania przerywania ciąży za pomocą prawa karnego. Bliskie jest mi hasło dostępności aborcji tak wcześnie, jak to możliwe i tak późno, jak to konieczne.

Czy jest pani za utrzymaniem pomocy dla Ukrainy?
Utrzymanie pomocy dla walczącej Ukrainy, zarówno sprzętowej, jak i humanitarnej to polska racja stanu. Niezbędne jest również współdziałanie w stworzeniu planu odbudowy Ukrainy opartego na zasadzie sprawiedliwości społecznej.

Polskie wsparcie Ukrainy powinno rozciągać się na działania na polu współpracy międzynarodowej – poprzez lobbowanie na rzecz umorzenia długu zagranicznego Ukrainy i wspieranie starań Ukrainy o członkostwo w Unii Europejskiej oraz w uzyskaniu unijnego wsparcia w dostosowaniu praw socjalnych, środowiskowych i pracowniczych do standardów UE. Jednocześnie utrzymanie pomocy dla Ukrainy nie wyklucza dbania o polskie interesy w sporach handlowych.

([email protected] Fot.: archiwum kandydatki) © Materiał chroniony prawem autorskimDziękujemy za przesłanie błędu