Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 6 czerwca. Imieniny: Laury, Laurentego, Nory
12/09/2019 - 15:25

Jak zostać członkiem komisji wyborczej i ile można na tym zarobić?

Jeszcze tylko do 13 września urzędy gmin przyjmują zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Ile można na tym zarobić? Dieta, w zależności od pełnionej funkcji, wynosi od 350 do 500 zł.

Jak przypomina PKW,  mieszkańcy zainteresowani udziałem w obwodowych komisjach wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP, mogą zgłaszać swoje kandydatury do 13 września. Kandydatami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie. Za udział w pracach komisji jej członkowie otrzymują zryczałtowaną dietę.

Do zadań obwodowej komisji wyborczej należy:

- przeprowadzenie głosowania w obwodzie,
- czuwanie w dniu wyborów nad przestrzeganiem prawa wyborczego w miejscu i czasie głosowania,
- ustalenie wyników głosowania w obwodzie i podanie ich do publicznej wiadomości,
- przesłanie wyników głosowania do właściwej komisji wyborczej.

Za udział w pracach komisji obwodowej członek komisji otrzymuje zryczałtowaną dietę, zależną od pełnionej funkcji: członek komisji obwodowej otrzyma 350 zł, zastępca przewodniczącego 400, zaś przewodniczący komisji 500 zł.

Jak zostać członkiem obwodowej komisji wyborczej

Możesz być kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej, jeżeli jesteś ujęty w stałym rejestrze wyborców w jednej z gmin na obszarze województwa, w którym znajduje się gmina właściwa dla tej komisji, oraz masz prawo do głosowania - czyli:

•    jesteś obywatelem polskim;
•    najpóźniej w dniu zgłoszenia kończysz 18 lat;
•    nie jesteś pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
•    nie jesteś pozbawiony praw wyborczych orzeczeniem Trybunału Stanu;
•    nie jesteś ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

Gdzie się zgłosić?

Chęć udziału w pracach obwodowej komisji wyborczej powinieneś zgłosić bezpośrednio do pełnomocnika wyborczego wybranego komitetu wyborczego, uczestniczącego w wyborach, albo w urzędzie gminy.  Wykaz wszystkich pełnomocników wyborczych komitetów, utworzonych w związku z wyborami do Sejmu i Senatu oraz ich adresy znajdziesz na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.Dziękujemy za przesłanie błędu