Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Poniedziałek, 18 stycznia. Imieniny: Beatrycze, Małgorzaty, Piotra
05/09/2018 - 20:20

Wybory samorządowe tylko dla ujętych w rejestrze. Sprawdź, czy możesz głosować

Abyś mógł przystąpić do głosowania w wyborach samorządowych 2018, twoje nazwisko musi figurować w rejestrze wyborców gminy, w której mieszkasz. Na podstawie rejestru sporządza się spis wyborców uprawnionych do głosowania.

Wybory samorządowe 2018„Stałe zamieszkanie”, w rozumieniu prawnym oznacza stałe przebywanie pod jednym adresem w konkretnej miejscowości, z zamiarem dalszego zamieszkania tam w przyszłości. Osoba stale zamieszkująca w danym miejscu jest z nim związana materialnie, nocuje w nim i prowadzi życie codzienne.

Praktycznie, o prawie do głosowania decyduje rejestr wyborców. Jeżeli jesteś zameldowany na pobyt stały w danej gminie – jesteś z urzędu wpisany do rejestru.

W przypadku pobytu czasowego w gminie, gdzie chcesz głosować, musisz złożyć wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w urzędzie gminy. Taki wniosek powinien zawierać:

1. Imiona i nazwisko
2. Imię ojca
3. Datę urodzenia
4. PESEL
5. Adres zameldowania na pobyt stały lub adres ostatniego zameldowania na pobyt stały w Polsce

 Do wniosku należy dołączyć kserokopię dowodu tożsamości i deklarację zawierającą informację o obywatelstwie i adres stałego zamieszkania.

Kto nie może głosować?

- Jeżeli wymeldowałeś się z miejsca stałego pobytu, lub zgłosiłeś wyjazd za granicę z zamiarem stałego pobytu, zostaniesz skreślony ze stałego rejestru wyborców.
- Nie ma możliwości głosowania w miejscu pobytu czasowego, a jedynie stałego zamieszkania.
- Niemożliwe jest również głosowanie za granicą państwa.

Jeżeli spełniasz warunki, ale nie jesteś pewien, czy ujęto Cię w spisie wyborców, możesz to sprawdzić w urzędzie gminy pomiędzy 20 a 6 dniem poprzedzającym wybory. Konieczny jest do tego stosowny wniosek.

m.ruchala@sadeczanin.infoDziękujemy za przesłanie błędu