Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 22 czerwca. Imieniny: Pauliny, Sabiny, Tomasza
19/10/2018 - 00:10

Bardzo lubię rozmawiać z ludźmi

Co oferuje mieszkańcom subregionu sądeckiego Urszula Nowogórska przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego, która ubiega się o reelekcję z ramienia KW PSL? Co chce zrobić dla Sądecczyzny, Limanowszczyzny i powiatu gorlickiego?

Wielu Sądeczan, w tym sami kandydaci na prezydenta Nowego Sącza twierdzi, że przedstawicieli sejmiku małopolski wcale w naszym mieście nie widać, że mieszkańcy nie mają z nimi żadnego bezpośredniego kontaktu, tym samym czują się wykluczeni z możliwości współdecydowania o kierunkach rozwoju Sądecczyzny.

Jak wygląda pani kontakt z mieszkańcami powiatu sądeckiego i dwóch pozostałych powiatów, które chce Pani reprezentować w samorządzie województwa?

Żeby być skutecznym, wiadomo, że trzeba być widocznym w terenie. Natomiast nie wszędzie jest możliwość pokazywania się tak często, jakby tego mieszkańcy oczekiwali. Ja osobiście hołduję innej zasadzie – nie lubię się pokazywać w świetle fleszy, ale za to bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. Często jeżdżę na różne spotkania w subregionie.Są to zebrania z mieszkańcami miast i zebrania wiejskie ,również. Z tych zebrań właśnie czerpię bezpośrednio wiedzę ,jakie ludzie mają potrzeby, czego oczekują i co chcieliby zmienić. To jest dla mnie bardzo ważne, bo jest to najwartościowsza wiedza, wypływająca prosto od naszych mieszkańców. Pewnie to błąd, ale ja nie lubię chwalić się tym co zrobię, tylko oglądać namacalne efekty swojej pracy. Dla mnie największą satysfakcja jest świadomość, że jeżdżąc po regionie sądecko limanowsko gorlickim, widzę inwestycje, do których się przyczyniłam.

Jeśli już jesteśmy przy inwestycjach. Proszę przytoczyć kilka przykładów inwestycji zrealizowanych w naszym subregionie, w których miała Pani swój bezpośredni udział, których jest Pani rzeczywistą współautorką.

Zacznę od Budżetu Obywatelskiego Małopolski. Jest to program, który spowodował pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców województwa i całego subregionu sądeckiego. Mieszkańcy sami składali swoje projekty, a potem też sami decydowali, które ostatecznie zostaną zrealizowane. To właśnie z tego budżetu udało się między innymi zrealizować projekty: Pierwsza pomoc od podstawówki, Ryterska akademia muzyki i tańca, Aktywni seniorzy, Nowy Sącz dla serca. Budżet obywatelski przynosi ogromną korzyść społeczną, jednoczy ludzi wokół wspólnej idei i projektów , na których zależy mieszkańcom. Kolejny projekt, o którym zawsze mówię z wielką dumą, to projekt "Tele Anioł ", dedykowany seniorom, który daje możliwość opieki nad osobami starszym z poważnymi problemami zdrowotnymi. Osoby zgłoszone do projektu otrzymują opaskę życia, dzięki której w momencie zagrożenia życia, czy nagłego pogorszenia stanu zdrowia, mogą wezwać fachową pomoc. Dzięki temu programowi osoby starsze i ich rodziny, mogą się czuć bezpieczne. Muszę wspomnieć również o projekcie "Małopolska Niania". To projekt, który realizowany jest wspólnie z lokalnymi samorządami. Dedykowany jest młodym rodzicom, którzy chcą wrócić na rynek pracy. Dzięki niemu, przy współfinansowaniu Urzędu Marszałkowskiego i lokalnych samorządów, rodzice zatrudniają nianie, do opieki nad swoim dzieckiem. Pozwólmy młodym ludziom pracować i pozwólmy im wychowywać dzieci. Dlatego zachęcam samorządy, by korzystały z tego programu.

Jestem również druhną i członkiem zarządu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Powiatu Limanowskiego. I jako główny cel postawiłam sobie szeroką współpracę z jednostkami OSP, GOPR i WOPR. Jestem dumna z dwóch programów, które uruchomiliśmy: "Małopolskie Remizy " i " Bezpieczna Małopolska". Z tych programów jednostki OSP mogą zakupić sprzęt, umundurowanie, a nawet częściowo dofinansować zakup samochodów pożarniczych. Ostatnio np. przekazałam taki sprzęt do jednostki w Biegonicach w Nowym Sączu, w Wapiennym, Szyku, Kamienicy i wielu innych miejscowościach powiatów limanowskiego, gorlickiego i sądeckiego. Z tego samego programu jako województwo, przekazaliśmy również pieniądze na potrzeby grupy poszukiwawczo- ratowniczej, która pracuje ze specjalnie wyszkolonymi pieskami w Nowym Sączu. Mówiąc o bezpieczeństwie , nie mogę zapomnieć również o dofinansowaniu do Szpitala Powiatowego w Limanowej , na wybudowanie oddziału geriatrycznego ,w wysokości 7 mln złotych , Szpitala Powiatowego w Gorlicach w wysokości 9 mln złotych, Szpitala Powiatowego w Krynicy , oraz w Nowym Sączu w wysokości 39 mln złotych. Ważne były też przebudowy dróg wojewódzkich, np. DW 977 Gorlice-Konieczna, DW 965 Limanowa-Bochnia- Zielona, DW 968 Lubień- Mszana - Zabrzeż, czy też DW 975 Dąbrowa Tarnowska- Gródek n/ Dunajcem.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich samorządy gmin i powiatów zmodernizowały lokalne drogi.

Jest też projekt, który firmuje Pani swoją osobą. To projekt dedykowany bezpośrednio do kobiet.

Tak, jestem ambasadorką badań mammograficznych dla kobiet mieszkających na terenie całej Małopolski, a który realizowany był przez szpital Jana Pawła II. Z badań umożliwiających szybkie wykrycie raka piersi, mogły skorzystać osoby w wieku od 50 do 69 lat. Do tej pory wzięło w nim udział już 4800 pań , a ja przez cały czas i przy każdej okazji – nawet teraz - zachęcam kolejne kobiety do badania. Czemu to takie ważne? Uważam, że zdrowie i samopoczucie kobiety bezpośrednio przekłada się na funkcjonowanie i kondycję całych naszych rodzin.

Jest Pani zagorzałą orędowniczką sięgania po środki unijne. Sądeczanie cały czas twierdzą, w szczególności dotyczy to mieszkańców miasta Nowy Sącz, że nasze władze tego potencjału nie potrafią wykorzystać. Czy widzi Pani tu miejsce dla siebie? Jaką ma Pani propozycję współpracy z władzami naszego miasta, byśmy nie stracili tych pieniędzy?

Powiem szczerze, że ja – i wynika to z mojego charakteru – bardzo sobie cenię szeroką współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, z osobami, którym zależy , aby nasz region się rozwijał. Jest to współpraca – co szczególnie chcę podkreślić – ponad wszelkimi podziałami. Zresztą udowodniłam to niejednokrotnie.

Dla mnie nie jest ważne, jakie ktoś ma przekonania, dla mnie ważne jest, że ktoś chce pracować i dbać o rozwój naszego regionu. Rzeczywiście promuje fundusze europejskie, bo jest to wielka okazja do tego, żeby przy okazji środków zewnętrznych ,pobudzić i nasze własne inwestycyjne zapotrzebowanie, które w subregionie sądeckim jest duże. Każdy z samorządów musi do realizowanych unijnych przedsięwzięć, dołożyć środki z własnego budżetu. Realizując wszystkie zamierzenia inwestycyjne, musimy jednocześnie pamiętać, że budżety samorządów lokalnych nie są z gumy i z tym trzeba się cały czas liczyć. Dlatego niezbędne są konsultacje, rozmowy i szeroko zakrojona współpraca.

Materiał sfinansowany ze środków KW PSL

Zobacz także w tej kategoriiDziękujemy za przesłanie błędu