Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Środa, 23 września. Imieniny: Bogusława, Liwiusza, Tekli
25/03/2020 - 11:00

Zmarł Wojciech Trzópek, wicedyrektor I LO i nauczyciel fizyki. Miał 92 lata

17 marca 2020r. w wieku 92 lat zmarł Wojciech Trzópek, wieloletni nauczyciel fizyki i wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu, jeden z najbardziej zasłużonych i najstarszych nowosądeckich pedagogów. Niech odpoczywa w pokoju.

Śp. Wojciech Trzópek urodził się 22 kwietnia 1928 roku. Był najstarszym żyjącym emerytowanym nauczycielem I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Długosza w Nowym Sączu. Jako nauczyciel fizyki pracował niemal 40 lat. Osiągał wysokie wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej. Pełnił funkcję opiekuna stażu nauczycieli rozpoczynających pracę zawodową oraz opiekuna praktyk studenckich. Był inicjatorem wielu działań zespołowych na rzecz rozwoju społeczności szkolnej. Promował sportową i turystyczną aktywność młodzieży, organizował wycieczki krajoznawcze po terenie Małopolski. Był prekursorem i pierwszym opiekunem radiowęzła szkolnego oraz koła fotograficznego.

W latach 1972 – 1985 pełnił funkcję wicedyrektora I LO. W swojej pracy dydaktycznej i organizacyjnej budował pozycję, renomę i markę sądeckiej ,,Jedynki”. Był jednym z prekursorów eksperymentalnego wdrażania w latach 70. XX w. systemu dydaktycznego opracowanego przez Edwarda Fleminga, polegającego na reorganizacji pracy szkoły poprzez naukę w systemie klasopracowni, szerokie wykorzystywanie nowoczesnych środków wychowawczych, organizowanie lekcji otwartych, a także opracowanie kompletu testów diagnozujących ze wszystkich przedmiotów, które miały być przeprowadzane na koniec I i II semestru. System stał się wzorem dla innych szkół średnich w regionie.

Mgr Wojciech Trzópek był zaangażowany w powstanie Festiwalu Młodych Talentów. Jako działacz i prezes sądeckiego oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii popularyzował wśród młodzieży tę dziedzinę nauki. Był również zasłużonym działaczem oświatowym w ramach Związku Nauczycielstwa Polskiego.

Dyrektor Wojciech Trzópek do ostatnich miesięcy życia był niezawodnym uczestnikiem szkolnych uroczystości i zjazdów maturalnych swoich wychowanków. Cieszyliśmy się jego obecnością podczas obchodów jubileuszu 200-lecia szkoły. Został uhonorowany Złotą Odznaką Honorową Województwa Małopolskiego – Krzyż Małopolski. Odszedł człowiek głębokiej mądrości, otwartego serca, wielkiej skromności, szlachetności, życzliwości i dobroci. Szanowany nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń sądeczan. Wspaniały szef i kolega.

Smutek jest tym większy, że ze względu na obecne okoliczności społeczność szkolna ani liczni wychowankowie nie mogą oddać zmarłemu należnego hołdu ani wziąć udziału w uroczystościach pogrzebowych. Dyrektor Wojciech Trzópek na zawsze pozostanie w naszej życzliwej pamięci. Niech odpoczywa w pokoju.

(KK)Dziękujemy za przesłanie błędu

Miesięcznik Sądeczanin - wydanie wrześniowe