Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 4 grudnia. Imieniny: Barbary, Hieronima, Krystiana
20/10/2020 - 19:15

Zdalny bój o inwestycje. Wiszące fatum, grzeczne pytania i prośby o odpowiedzi

Burzliwa dyskusja rozgorzała podczas dzisiejszej sesji, gdy radni dotarli do punktu dotyczącego wprowadzenia kolejnych zmian do budżetu miasta na 2020 rok. Wielu radnych pytało o inwestycje, drogowe i zaplanowane remonty ulic, również te, które zostały przesunięte na przyszły rok. Wśród tych ostatnich znalazły się ulice Jana Pawła II i Starowiejska.

O tę ostatnią ulice pytał chociażby radny Janusz Kwiatkowski (klub PiS – Wybieram Nowy Sącz.

- Jakieś fatum ciąży na ul. Starowiejskiej? O to chciałbym zapytać prezydenta – pytał radny Janusz Kwiatkowski. – Już kolejny raz zostały „zdjęte” pieniądze z tej bardzo potrzebnej inwestycji. Jak widać ta ulica nie ma szczęścia. Chce wiedzieć, jakie to fatum ciąży na tej ulicy? - powtórzył .

Po wypowiedziach kilku radnych Maciej Prostko włączając się do dyskusji powiedział, że ma wrażenie, jakby większość radnych zabierających do tej pory głos nie zdawała sobie sprawy w jakim punkcie obrad  znajduje się rada.

- To jakiś koncert życzeń - mówił. – Przecież mamy możliwość interpelacji. Można się o te inwestycje zwracać. Jeśli chodzi o przesunięcia budżetowe, to zawsze mamy koncert życzeń – mówił radny Prostko.

Radny Wojciech Piech mówił wprost, że pochylając się nad projektem w sprawie zmian uchwały budżetowej staje wobec dylematu czy projekt poprzeć czy nie. Mówił, że martwi go to, że zostały przesunięte na kolejny rok istotne inwestycje drogowe: Jana Pawła II i ul. Starowiejska

- Wierzyliśmy że te zadania zostaną zrealizowane. Niestety nie. Wszyscy zasłaniają się pandemią. Żałuje bardzo, ze mieszkańcy m.in. osiedla Helena będą czekać na realizację obiecanych inwestycji. Chce prosić prezydenta i dyrektora MZD o to, aby te zadania zostały zrealizowane, jeśli nie w tym to w roku przyszłym. Jeśli chodzi o projekt tej uchwały to wstrzymam się od głosowania.

Do projektu uchwały odniosła się również przewodnicząca rady Iwona Mularczyk.

- Z wieloma zadaniami znajdującymi się w tym projekcie uchwały się zgadzam. Boli mnie natomiast to, że prezydent nie widzi, że radni PiS – Wybieram Nowy Sącz też są blisko swoich radnych, też składają interpelację.

Radny Leszek Zegda dziękował prezydentowi za budowę parkingu przy szkole SP nr 11. Na to zadanie została przewidziana kwota 60 tys. złotych.

Radna Teresa Cabała, która ponownie zabrała głos nie kryła swojego oburzenia.

– Panie radny Macieju Prostko to nie jest koncert życzeń! - grzmiała. - Te inwestycje, o których mówimy były zapisane do realizacji w tym roku.

Radny Jakub Prokopowicz studził nieco emocje.

- Ten rok nie jest łatwy – mówił. - Dzięki wysiłkowi prezydenta Handzla i podległych mu służb nie zaciągnęliśmy kredytu, remontowane są kolejne ulice. Tylko ślepy nie zauważył by tego. Kolejny radny Józef Hojnor przyznał, że dla niego proponowane zmiany do tegorocznego budżetu  w pełni zrozumiałe. - Nie da się nie zauważyć, że w tym trudnym roku dzieje w mieście się dużo – pod względem wykonywania małych remoncików i realizacji dużych inwestycji. Proszę tych inwestycji nie zakreślać li tylko do takiej czy innej dzielnicy. Proszę o umiar w ocenach.

Radny Michał Kądziołka zapytał czy ktoś na tej sesji udziela odpowiedzi. - Jeśli nie, to nie będzie zabierał głosu – odparł radny - Uchwaliliśmy budżet na 2020. Został on skrojony na miarę czasów, w którym przyszło nam funkcjonować. Nie wiedzieliśmy wtedy, że będziemy musieli zmierzyć się z pandemią. Mam kłopot jak zagłosować . Mamy powtórkę z historii. Wiele mieszkańców czekało na obiecane inwestycje. Niestety, jak chociażby ul. Jana Pawła II próbuje się ściągnąć. Podobnie było z ul. Zyndrama. Tej ulicy w budżecie, jak nie było, tak nie ma. Kiedy ona będzie wyremontowana? – skończył pytaniem swoja wypowiedź radny Kądziołka?

- Dziękuję prezydentowi Handzlowi za to, że kontynuuje dzieło prezydenta Nowaka jeśli chodzi o modernizację ul. Długoszowskiego. Zwracam się do prezydenta o czwarty etap – powiedział radny Artur Czernecki.

Na pytania radnych odpowiadał wiceprezydent miasta Artur Bochenek.

Radnemu Kwiatkowskiemu chce odpowiedzieć, że ul. Starowiejska będzie wymagała kompleksowego remontu. Będą budowane chodni po obu stronach ulicy. Inwestycja będzie kosztować miasto między 8 a 9 mln zł. Będzie robiony parking przy cmentarzu. Inwestycja będzie realizowana w latach 2021-2022. Wiceprezydent odniósł się także do wypowiadającej się przewodniczącej rady Iwony Mularczyk

- Nie wiem dlaczego radna Mularczyk  poruszyła sprawę dopłat do wody? – zastanawiał się wiceprezydent. - 11 mln dopłat to 11 km wyremontowanych dróg. Jeśli chodzi o ul. Zyndrama przyjdzie na te ulicę czas. A jeśli chodzi o wypowiedzi radnego Czerneckiego  to nie potrafiłem wyłuszczyć pytania.

Nie był to jeszcze koniec dyskusji. Głos zabrała radna Ilona Orzeł. Powiedziała, że radni klubu PiS-Wybieram Nowy Sącz także systematycznie składają interpelację do prezydenta miasta

- Chcę podziękować prezydentowi za ul. Stobieckich. Mieszkańcy czekali na realizację tego zadania kilkanaście lat. Mieszkańcy czekają na modernizacje nawierzchni na ul. Tęczowej. Nie rezygnuje i będę zabiegała o realizacje ul. Świt.

Radny Maciej Rogóż powiedział, że trochę uśmiecha się pod nosem słysząc odpowiedzi wiceprezydenta Bochenka.

- Wielu radnych chce współpracować i wielu chce otrzymywać merytoryczne odpowiedzi. – stwierdził radny. – Radni zgłaszają się, kulturalnie pytają. Ja i inni zadajemy grzecznie pytania i chcemy się czegoś dowiedzieć.

Po półtoragodzinnej dyskusji rada przyjęła uchwałę wprowadzającą zmiany w tegorocznym budżecie. Za ich przyjęciem  głosowało jedenastu radnych. Dwunastu radnych wstrzymało się od głosu.

i.michalec@sadeczanin.info, fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu