Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 5 sierpnia. Imieniny: Emila, Karoliny, Kary
23/06/2021 - 13:45

Zarobki niektórych radnych z Łabowej robią wrażenie. Sprawdzamy ich oświadczenia

Obowiązek złożenia oświadczenia majątkowego dotyczy nie tylko wójta, sekretarza czy skarbnika, ale również członków gminnej rady. Sprawdzamy więc, ile zarabiają łabowscy radni. Niektórzy z nich przez rok wyciągają większą pensję niż sama wójt.

Maria Stopka, fot. IM

Na czele Rady Gminy Łabowa stoi Maria Stopka. Poza tą funkcją pani Maria pracuje jako kierownik sekretariatu w Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu. Przewodniczącej udało się zebrać sporo oszczędności (ponad 140 tysięcy złotych), część z nich ulokowała w Pracowniczej Kasie Zapomogowo – Pożyczkowej. Mimo tego, ma do spłaty jeszcze 24 tysiące pożyczki. W 2020 roku Maria Stopka zarobiła łącznie 90 943 złote, z czego dieta przewodniczącej wyniosła 9 600 złotych.

Wojciech Kurzeja sprawuje nie tylko funkcję radnego w Gminie Łabowa. Jest również Nadleśniczym Nadleśnictwa Nawojowa. W poprzednim roku na jego konto wpłynęło ponad 112 tysięcy złotych z tytułu pracy w Nadleśnictwie i 5 400 złotych z tytułu diety radnego. Sumując te kwoty z pieniędzmi, które Wojciech Kurzeja pobiera za świadczenie 500+ oraz pieniądze jakie udało mu się zarobić na sprzedaży jednego auta, wychodzi 138 638 złotych.

To więcej niż w poprzednim roku udało się zarobić wójt gminy, Marcie Słaby. Kobieta stojąca na czele samorządu zarobiła 127 677 złotych. W Nadleśnictwie Nawojowa pracuje również radny Przemysław Nosal. Jemu w całym roku udało się zarobić 92 075 złotych. W tę kwotę wlicza się zarobki z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenie, dieta radnego i świadczenia 500+.

Zdecydowanie lepiej zarabia za to leśniczy i radny, Krzysztof Skraba. Jego dochody za poprzedni rok to 131 946 złotych, w tym dieta radnego – 3 200 złotych. Kolejnym radnym pracującym dla Nadleśnictwa Nawojowa jest Czesław Ormanty z Czaczowa. W 2020 roku zarobił tam niecałe 84 tysiące złotych. Dieta radnego przyniosła mu 4 tysiące zarobku.

Bartłomiej Sołtys, Nadleśniczy Nadleśnictwa Łosie, wykazał w oświadczeniu majątkowym 173 659 złotych dochodu. Dieta radnego wyniosła 5 400 złotych, Sołtys uzyskał również 1000 złotych z Koła Łowieckiego Głuszec. Do podanej kwoty nie są wliczone zarobki małżonki, ani świadczenie 500+.

Radni, którzy łączą sprawowaną funkcję z pracą w Nadleśnictwie zarabiają ładne pieniądze. Ale nie wszystkim radnym wiedzie się tak dobrze. Przykładowo, Andrzej Słowiński, który nie pracuje w swoim oświadczeniu majątkowym wykazał tylko 6 tysięcy złotych dochodu w poprzednim roku (dieta radnego oraz sprzedaż samochodu).

Anna Cempa zarobiła 28 969 złotych. W kwotę wliczona jest dieta radnej i dochody za pełnioną przez nią pracę opiekunki osób starszych. Anna Gaborek wykazała tylko dochody małżonka, 12 tysięcy złotych pobrane za świadczenie 500+ oraz dietę radnej w wysokości 6 400 złotych. Bożena Frączek-Baran w poprzednim roku zarobiła 41 tysięcy złotych. Izabela Łaś udokumentowała 28 tysięcy dochodu, łącznie z pieniędzmi, które zarobiła w prowadzonym przez siebie sklepie z odzieżą.

Wiceprzewodniczący rady gminy, Piotr Izworski, w poprzednim roku zarobił niewiele ponad 42 tysiące złotych. Za sprawowanie swojej funkcji dostał 5 400 złotych. Wśród łabowskich radnych znalazł się również naczelnik wydziału krakowskiej Szkoły Aspirantów PSP, Robert Kłębczyk. Jemu udało się zarobić (łącznie ze wszystkimi dochodami) 136 254 złote.

Na koniec przyglądamy się oświadczeniu Mariana Saczki.  Radny urodził się w 1950 roku, przysługuje mu więc emerytura w wysokości 27 881 złotych rocznie. Za sprawowanie swojej funkcji w gminnej radzie dostaje 3 400 złotych. Jest właścicielem gospodarstwa rolnego, kilku działek oraz pokaźnej floty samochodów, maszyn rolniczych i innego mienia ruchomego. W swoim oświadczeniu Marian Saczka wypisał również wszystkie zobowiązania finansowe: ma ich cztery, w tym m.in. leasing na Tiguana z 2018 roku oraz kredyt na blisko pół miliona z Fundacji na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa. Radny prowadzi również tartak. Wykazał ponad półtora miliona przychodu, jednak po odliczeniu kosztów jego uzyskania zostało niewiele ponad 45 tysięcy złotych.

Ze wszystkimi oświadczeniami majątkowymi radnych można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy Łabowa. (s.siwulska@sadeczanin.info, fot. IM – 2018)Dziękujemy za przesłanie błęduMiesięcznik Sądeczanin sierpień 2021