Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 11 kwietnia. Imieniny: Filipa, Izoldy, Leona
07/04/2021 - 10:40

Wszystkie szczepionki, które mają ratować nas przed covidem

Opracowanie szczepionki to złożony i długotrwały proces, który zwykle trwa około 10 lat. Za pomocą strategii dotyczącej szczepionek Komisja Europejska wspierała wysiłki, które doprowadziły do dystrybucji bezpiecznych i skutecznych szczepionek w krajach Unii Europejskiej.

Zatwierdzone szczepionki:

Do tej pory 4 bezpieczne i skuteczne szczepionki przeciwko COVID-19 zostały dopuszczone do stosowania w UE po pozytywnych zaleceniach naukowych Europejskiej Agencji Leków:

BioNTech-Pfizer

21 grudnia 2020 r. Komisja Europejska  przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki COVID-19 opracowanej przez BioNTech i Pfizer, co czyni ją pierwszą szczepionką COVID-19 dopuszczoną do obrotu w UE. Jest to wynikiem pozytywnych zaleceń naukowych   opartych na szczegółowej ocenie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionki przez Europejską Agencję Leków i zatwierdzonych przez państwa członkowskie.

Zaawansowana umowa zakupu  z BioNTech-Pfizer przewiduje początkowy zakup 200 milionów dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE, a także opcję zakupu do 100 milionów dawek. W dniu 15 grudnia 2020 r. Komisja  podjęła decyzję  o zakupie tych 100 milionów dodatkowych dawek. Ponadto 8 stycznia 2021   r.Komisja zaproponowała państwom członkowskim zakup dodatkowych 200 mln dawek szczepionki BioNTech-Pfizer z opcją nabycia kolejnych 100 mln dawek. Państwa członkowskie mogą zdecydować o przekazaniu szczepionki krajom o niższym i średnim dochodzie lub o przekierowaniu jej do innych krajów europejskich.

W dniu 10 marca 2021  r.Komisja Europejska  osiągnęła porozumienie z BioNTech-Pfizer na dostawę 4 milionów dodatkowych dawek szczepionek COVID-19 dla państw członkowskich w celu zwalczania hotspotów koronawirusa i ułatwienia swobodnego przepływu przez granice. Dawki te uzupełniają harmonogram dostaw uzgodniony obecnie między państwami członkowskimi a BioNTech-Pfizer.

Moderna

6 stycznia 2021  r.Komisja Europejska  przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę Moderna, co czyni ją drugą szczepionką dopuszczoną do stosowania w UE. Jest to wynikiem pozytywnych zaleceń naukowych   opartych na szczegółowej ocenie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionki przez Europejską Agencję Leków i zatwierdzonych przez państwa członkowskie.

Zaawansowana umowa zakupu z  firmą Moderna przewiduje początkowy zakup 80 milionów dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE, a także opcję zażądania dalszych 80 milionów dawek. W dniu 15 grudnia 2020 r. Komisja  podjęła decyzję  o zakupie 80 mln dodatkowych dawek.

17 lutego 2021 r.Komisja Europejska zatwierdziła drugą umowę z firmą farmaceutyczną Moderna, która przewiduje dodatkowy zakup 300 mln dawek (150 mln w 2021 r. I możliwość zakupu dodatkowych 150 mln w 2022 r.) W imieniu całej UE. Państwa członkowskie. Umowy przewidują możliwość zakupu szczepionki przez wszystkie państwa członkowskie UE, a także przekazanie jej do krajów o niższym i średnim dochodzie lub przekierowanie do krajów europejskich.

Szczepionki przeciw Covid-19. Fot. Audivisual EP

AstraZeneca

29 stycznia 2021 r.Komisja Europejska przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki przeciwko COVID-19 opracowanej przez firmę AstraZeneca, co czyni ją trzecią szczepionką dopuszczoną do stosowania w UE.

Niniejsze zezwolenie jest wynikiem pozytywnych zaleceń naukowych  opartych na szczegółowej ocenie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionki przez Europejską Agencję Leków i zostało zatwierdzone przez państwa członkowskie.

Johnson & Johnson

11 marca 2021  r.Komisja Europejska  przyznała warunkowe pozwolenie na dopuszczenie do obrotu szczepionki COVID ‑ 19 opracowanej przez Janssen Pharmaceutica NV, jedną z Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson, co czyni ją czwartą szczepionką dopuszczoną do stosowania w UE. Niniejsze zezwolenie jest wynikiem pozytywnych zaleceń naukowych opartych na szczegółowej ocenie bezpieczeństwa, skuteczności i jakości szczepionki przeprowadzonej przez Europejską Agencję Leków i zostało zatwierdzone przez państwa członkowskie. 

Dzięki warunkowemu dopuszczeniu do obrotu, Janssen będzie w stanie dostarczyć do UE 200 mln jednodawkowej szczepionki COVID-19 od drugiego kwartału 2021 r. Umowa, która została zamknięta 7 października 2020 r., Umożliwia państwom członkowskim zakup dodatkowe 200 milionów dawek.

Zaszczepionych na 100 osób w krajach Unii. Fot. BBC

Szczepionki wciąż w fazie rozwoju:

Zawarto 2 kontrakty, które pozwalają na zakup szczepionki, które okazały się bezpieczne i skuteczne:

Sanofi-GSK

18 września 2020 r. Weszła w życie wynegocjowana w imieniu państw członkowskich UE Umowa Przedsprzedażowa pomiędzy Sanofi-GSK a Komisją Europejską. Po potwierdzeniu, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, umowa umożliwia wszystkim państwom członkowskim UE zakup do 300 milionów dawek szczepionki.  

Z zastrzeżeniem uwarunkowań regulacyjnych, firmy dążą do tego, aby szczepionka była dostępna do drugiej połowy 2021 r. Sanofi i GSK będą również starać się zapewnić znaczną część swoich szczepionek we współpracy z  COVID-19 Vaccines Global Access  station (COVAX) - filar szczepionkowy Akceleratora Dostępu do Narzędzi COVID-19 dla krajów o niższym i średnim dochodzie.

CureVac

19 listopada 2020 roku  weszła w życie wynegocjowana w imieniu państw członkowskich UE umowa między CureVac a Komisją. Po potwierdzeniu, że szczepionka jest bezpieczna i skuteczna, umowa przewiduje początkowy zakup 225 milionów dawek w imieniu wszystkich państw członkowskich UE oraz możliwość zażądania kolejnych 180 milionów dawek.

CureVac, europejska firma z siedzibą w Niemczech, podpisała  6 lipca 2020 r. Umowę pożyczki w wysokości 75 mln euro z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym na rozwój i produkcję szczepionek na dużą skalę. Za zgodą CureVac Komisja podała zredagowaną wcześniejszą umowę kupna-sprzedaży .

Badania w trakcie:

Wstępne rozmowy mają doprowadzić do zawarcia przedterminowej umowy zakupu , która ma być finansowana z  instrumentu wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych , który dysponuje środkami przeznaczonymi na stworzenie portfela potencjalnych szczepionek produkowanych przez różne firmy. 

Novavax

17 grudnia 2020   r.Komisja zakończyła rozmowy rozpoznawcze z firmą farmaceutyczną Novavax w celu zakupu jej potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Szczepionka Novavax jest produktem podjednostkowym białka znajdującym się już na etapie badań klinicznych III fazy. Przewidywana umowa przewidywałaby możliwość zakupu przez wszystkie państwa członkowskie UE początkowo 100 milionów dawek, a następnie 100 milionów dodatkowych.

Valneva

W dniu 12 stycznia 2021 r.Komisja zakończyła rozmowy rozpoznawcze z firmą farmaceutyczną Valneva w celu zakupu jej potencjalnej szczepionki przeciwko COVID-19. Przewidywana umowa z firmą Valneva przewidywałaby dla wszystkich państw członkowskich UE możliwość zakupu 30 mln dawek, a ponadto mogłyby one zakupić do 30 mln więcej dawek. (źródło: Komisja Europejska)Dziękujemy za przesłanie błędu