Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Sobota, 8 sierpnia. Imieniny: Izy, Rajmunda, Seweryna
18/10/2019 - 15:10

Woda tańsza czy droższa. Ktoś zwróci mieszkańcom dopłatę?

Czy przyjęta podczas ostatniej sesji uchwała uchylająca uchwałę znoszącą dopłaty miasta do taryfy do wody i odprowadzania ścieków jest zgodna z prawem? Prezydent miasta Ludomir Handzel chce tę uchwałę zaskarżyć do wojewody, bo uważa, że jest wadliwa. A co będzie, jeśli okaże się, że uchwała jest wiążąca? Czy sądeczanie otrzymają zwrot zapłaconej z własnej kieszeni dopłaty, którą do niedawna płaciło miasto?

Za uchyleniem przyjętej przez radę miasta uchwały uchylającej dopłatę miasta do wody i odprowadzania ścieków zagłosowało dwunastu radnych, mimo, że radni klubów Koalicja Obywatelska i Koalicja Nowosądecka grzmieli, że jest to bubel, że uchwała jest sprzeczna z prawem.

Tak też sądzi prezydent Handzel, opierając się na stanowisku prawników magistratu, że przyjęta we wtorek uchwała narusza podstawy prawne, dlatego, że poprzednia uchwała już nie istnieje.

- Posiadamy opinię prawników Urzędu Miasta Nowego Sącza, że zostały złamane przepisy i, że ta uchwała jest wadliwa – mówi prezydent Ludomir Handzel.

Prezydent będzie zwracał się do nadzoru prawnego wojewody o to, czy przyjęta we wtorek przez radę uchwała ma moc prawną.

- Uważam, że prawnicy wojewody powinni pochylić się nad prawidłowością podjęcia takiej uchwały – dodaje Ludomir Handzel.

Rodzi się zatem pytanie, co będzie, jeśli prawnicy orzekną, że podjęta na ostatniej sesji uchwała jest zgodna z prawem? Czy mieszkańcom Nowego Sącza zostanie zwrócona dopłata, jaką niedawno do spółki Sądeckie Wodociągi uiszczało miasto. Teraz to sądeczanie musieli ją zapłacić ze swojej kieszeni

O to zapytaliśmy Mirosława Chrapustę, dyrektora Wydziału Prawnego i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

- Jeśli sprawa do nas wpłynie będziemy się nad nią pochylać - mówi Mirosław Chrapusta. – Problem, z pobieżnych relacji, jest dość złożony i wymaga głębokiej analizy. Inną kwestią jest to, czy ta uchwała podlega naszemu nadzorowi, czy nadzorowi Regionalnej Izby Obrachunkowej.

[email protected], fot. IM.Dziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)