Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 28 lutego. Imieniny: Ludomira, Makarego, Wiliany
18/06/2018 - 19:00

W sądeckim starostwie nie ma totalnej opozycji. Radni jednomyślni

Nie było kłótni i nie było ciągnących się dyskusji. Była pełna zgoda. Podczas dzisiejszej sesji Rady Powiatu Nowosądeckiego, radni jednogłośnie udzieli absolutorium staroście i zarządowi za wykonanie budżetu za ubiegły rok.- Bardzo dziękuję za docenienie naszej pracy – powiedział starosta Marek Pławiak. – Cieszę się, że udało nam się wspólnie tak wiele zrobić i że zarówno radni klubu Prawa i Sprawiedliwości, jak i radni opozycyjni przedkładają dobro mieszkańców Sądecczyzny nad polityczne spory.

Zanim radni zagłosowali nad absolutorium, zapoznali się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu nowosądeckiego za 2017 rok, sprawozdaniem finansowym oraz opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego powiatu.  

Otrzymali też uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z opinią o sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu nowosądeckiego za 2017 rok.

Po szczegółowych wyjaśnieniach przedstawionych przez wicestarostę Antoniego Koszyka i skarbnika Powiatu Małgorzatę Bochenek, radni wysłuchali opinii szefa klubu radnych PiS Antoniego Poręby. 

- Idziemy w dobrym kierunku – mówił Poręba. – Inwestycje są prowadzone we wszystkich zakątkach powiatu, bez względu na polityczne przynależności radnych, wójtów i burmistrzów. Dobrze, że potrafimy działać wspólnie, bo przecież wszystko co robimy, robimy dla dobra mieszkańców Sądecczyzny. Jako przewodniczący Klubu PiS, w imieniu wszystkich jego członków, popieram udzielenie absolutorium zarządowi powiatu.

Zenon Szewczyk z opozycyjnego klubu Sądecki Ruch Samorządowy, życzył dalszych działań na rzecz rozwoju Sądecczyzny podkreślając, że radni zrzeszeni w SRS starali się nie zachowywać jak totalna opozycja i współpracowali z obecnym zarządem. Swoje zdanie wyraziła także ona wójta Chełmca, radna niezależna, Joanna Stawiarska, podkreślając, że dobra współpraca rady i zarządu powiatu to ewenement w skali kraju.


Radni, po wysłuchaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej, którą przekazał przewodniczący KR Stanisław Dąbrowski, podjęli uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego powiatu nowosądeckiego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 r. i udzielili zarządowi  absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.

- Dziękuję radnym za udzielenie absolutorium – podsumował starosta Marek Pławiak. – To sukces nas wszystkich – powiedział  starosta i podziękował też skarbikowi powiatu, Małgorzacie Bochenek, wręczając jej bukiet kwiatów.

Podczas dzisiejszej sesji, przed głosowaniem nad absolutorium, radni wysłuchali sprawozdania starosty Marka Pławiaka z pracy zarządu w 2017 r. i zrealizowanych inwestycji.

oprac.Jm źródło:  Starostwo Powiatowe w Nowym SączuDziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020