Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 5 sierpnia. Imieniny: Emila, Karoliny, Kary
14/06/2021 - 10:25

W Podegrodziu tracą głowę dla alkoholu? Zaglądamy do raportu

Jest już gotowy raport o stanie gminy Podegrodzie za rok 2020. To przegląd wszystkich najistotniejszych informacji dotyczących funkcjonowania samorządu i sytuacji społecznej. Jakich dokładnie? Na przykład tych, które pozwalają odpowiedzieć na pytanie, czy podgrodzianie potrafią odpowiedzialnie spożywać alkohol.

W Podegrodziu tracą głowę dla alkoholu? Zaglądamy do raportu

Jedną z wykładni, czy w danej społeczności są problemy z nadużywaniem alkoholu czy też nie są dane związane z funkcjonowaniem rodzin, a przede wszystkim tych związanych z przemocą. Jak wyglądają statystyki z Podegrodzia?

- Z informacji uzyskanych z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wynika, iż w roku 2016 wszczęto 1 procedurę niebieskiej karty, kolejno w roku 2017 – 9, w 2018 – 32, w 2019 roku 12, natomiast w 2020 roku wszczęto 6 procedur niebieskiej karty. W latach 2016 - 2020 prowadzono łącznie 60 procedur niebieskiej karty, 56 zakończono, natomiast w 4 rodzinach aktualnie prowadzona jest procedura niebieskiej karty – czytamy w raporcie w oparciu o informacje z Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Oczywiście takie statystyki nie mogą zostać bez reakcji ze strony samorządu - każda karta, to jedna karta za dużo. Jednym z podstawowych narzędzi w walce ze skutkami nadużywania napojów wyskokowych jest kontrola nad ilością koncesji na ich sprzedaż. I tak podegrodzcy radni uchwalili, że  maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży o zawartości: do 4,5% alkoholu oraz na piwo jest 10, powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – 10. To oznacza, że pić piwo czy wino można w sumie w 20 lokalach/ogródkach piwnych.

A co ze sprzedażą? Poniżej moc trunków i ilość sklepów, w których można jest sprzedawać:
- do 4,5% alkoholu oraz na piwo –  30,
- powyżej 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w 30,
- powyżej 18%  alkoholu - 30.

Jak to się przekłada na praktykę? - Obecnie wydanych jest 66 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem sprzedaży w tym: na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo - w ilości 22, powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) - w ilości 22, powyżej 18% zawartości alkoholu – w ilości 22, a także 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym: na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo – w ilości 4, a także  1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu – czytamy w raporcie.

Ograniczenia, ograniczeniami, ale mimo wszystko są tacy podegrodzianie, którzy wymagają leczenia odwykowego. I tak od 1 stycznia do 30 listopada zeszłego roku wobec 21 osób podjęto rozmowy o charakterze motywującym i pedagogizującym, 6 kolejnych skierowano na badania prowadzone przez biegłych sądowych w zakresie uzależnienia. 6 następnych osób zostało skierowanych na przymusowe leczenie odwykowe. Według danych z Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Nowym Sączu w sumie 15 mieszkańców gminy zarejestrowanych jest w Poradni Terapii Uzależnień w Nowym Sączu.

Czy to mało czy dużo? Co jeszcze można zrobić, by pomóc uzależnionym i ich rodzinom? Będzie okazja do dyskusji na ten temat, bo władze gminy cały czas jeszcze czekają na zgłoszenia chętnych, którzy chcą zająć stanowisko w odniesieniu do danych o stanie gminy zawartych w raporcie. I mowa tu o wszystkich dziedzinach funkcjonowania samorządu.

By zagwarantować sobie udział w debacie trzeba jednak spełnić kilka warunków. Mieszkaniec gminy, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem musi złożyć pisemne zgłoszenie do przewodniczącego rady, poparte czytelnymi podpisami co najmniej 20 mieszkańców gminy. Zgłoszenia należy złożyć na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy Podegrodzie najpóźniej 16 czerwca do godz.15.

Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przy czym w debacie może wziąć udział maksymalnie 15 osób. A sama debata odbędzie się już podczas najbliższej sesji, czyli 17 czerwca. Pełną treść raportu można znaleźć TUTAJ. (e.stachura@sadeczanin.info Fot.: ilustracyjne archiwum sądeczanin.info IM)Dziękujemy za przesłanie błęduMiesięcznik Sądeczanin sierpień 2021