Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Wtorek, 18 lutego. Imieniny: Konstancji, Krystiana, Sylwany
09/10/2019 - 12:15

Szlabany na dojazd do domów? Nie tylko w Nowym Sączu kolej straszy mieszkańców

Mieszkańcy ulicy Łącznik mogą mieć szlaban – i to dosłownie – na dojazd do swoich domów i nieruchomości, bo kolej do 25 października dała miastu czas na zmianę statusu tej ulicy z drogi wewnętrznej na gminną. Teraz jednak wychodzi, że przez ospałość poprzednich władz Nowego Sącza zabraknąć może czasu na całą operację. A jak jest w innych gminach?

O problemie mieszkańców ulicy Łącznik pisaliśmy już w sierpniu 2017 roku (!) w publikacji Muszą zapłacić za przejazd przez tory w drodze do domów, bo inaczej szlaban i kłódka?

Wtedy Dorota Szalacha, przedstawicielka PKP Polskich Linii Kolejowych tłumaczyła, że sporny przejazd kategorii D przy ul. Łącznik w Nowym Sączu jest skrzyżowaniem linii kolejowej z drogą wewnętrzną. W PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. obowiązuje rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie uregulowania kategorii przejazdów kolejowo-drogowych, zgodnie ze statusem dróg na terenie lokalnych samorządów.

Według tego rozporządzenia skrzyżowania z drogami wewnętrznymi mogą funkcjonować tylko jako przejazdy kolejowo-drogowe użytku niepublicznego kategorii F, na podstawie zawartej umowy pomiędzy zarządcą kolei a użytkownikiem. Utrzymanie przejazdu kategorii D uzależnione jest od decyzji  lokalnego samorządu w zakresie zmiany statusu drogi wewnętrznej na drogę publiczną – tłumaczy.

Dalej przedstawicielka PLK podkreślała, że w związku z brakiem decyzji Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu o zmianie statusu drogi wewnętrznej na przejeździe przy ul. Łącznik, istnieje konieczność zmiany kategorii przejazdu z D na F i zawarcia umowy z użytkownikiem przejazdu kat. F. PLK zwróciły się do potencjalnych użytkowników przejazdu przy ul. Łącznik w Nowym Sączu o zawarcie umowy na korzystanie z przejazdu kategorii F.

Przy czym Szalacha podsumowała, że tak naprawdę ostateczne rozstrzygnięcia w sprawie leżą po stronie Urzędu Miasta w Nowym Sączu. Jeżeli miasto zdecyduje się nadać ul. Łącznik status drogi publicznej, to mieszkańcy nic płacić nie będą musieli. Rzeczniczka zaznacza, że magistrat na bieżąco był informowany o sprawie i o takiej możliwości.

W kolejnych publikacjach donosiliśmy, że sprawa idzie ku dobremu, bo MZD jednak rozpoczęło wszystkie niezbędne procedury, do których jednak potrzeba zgody rady miasta. I tu też nastroje śmiało można było określić pozytywnymi. Szczegóły w publikacji „Haracz” dla PLK albo szlaban na drogę do domów? Przełom w sprawie ulicy Łącznik

Dziś jednak okazuje się, że temat jest niemal „przeziębiony”, bo PLK podaje już konkretny termin zamknięcia przejazdu – dokładnie 25 październik. Po tym terminie przejazd będzie zamknięty! Chyba, że mieszkańcy zawrą z koleją umowę komercyjną na korzystanie i obsługę szlabanu!

Jeszcze kilka dni temu (3 październik) podpytywany przez nas o problem właścicieli nieruchomości przy ul. Łącznik wiceprezydent Artur Bochenek nadmieniał, że kryzys jest, bo część mieszkańców nie zgadza się na przekazanie miastu gruntów by ulicę, drogę poszerzyć do parametrów, które musi spełniać droga o statusie drogi gminnej.Dziękujemy za przesłanie błędu

SĄDECZANIN ROKU 2019

Miesięcznik "Sądeczanin" luty 2020