Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Czwartek, 12 grudnia. Imieniny: Ady, Aleksandra, Dagmary
18/06/2019 - 11:40

Sesja Rady Miasta Nowego Sącza [NA ŻYWO]

Dzisiejsza sesja Rady Miasta zapowiada się niezwykle interesująco. W jej planie znajduje się 30 punktów, z czego trzy wydają się wywoływać największe emocje wśród władz miasta.

O których punktach mowa? Są to głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania na prezydenta Ludomira Handzla, a także udzielenia mu absolutorium oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2018 rok.

Ciekawym punktem wydaje się również przedostatni, czyli podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do wprowadzenia w Nowym Sączu programu "Karta Nowosądeczanina".

Rozpoczęła się debata na temat raportu o stanie miasta Nowego Sącza za 2018 rok. Jako pierwszy głos zabrał wiceprzewodniczący Michał Kądziołka, który poruszył temat pierwszych decyzji prezydenta Ludomira Handzla, którymi były zwolnienia dyrektorów wydziałów Urzędu Miasta. Nawiązując do rewolucji kadrowej w sądeckim ratuszu radny przytacza publikacje prasowe z tamtego okresu.

- Pytam czy to było spokojne wejście do urzędu - mówi Michał Kądziołka - pan prezydent wiele obiecywał w kampanii wyborczej, co z nich wynikło?  Nie wiem, czy pan prezydent mówi prawdę, nie wiem też czy zyskał moje zaufanie - pytał radny, który wypomniał prezydentowi dwukrotne nie skorzystanie z zaproszenia na spotkanie na osiedlu Dąbrówka. 

Michał Kądziołka zapowiedział z mównicy, że dał szansę wybranemu demokratycznie prezydentowi, ale ten nie zapracował na zaufanie i tym samym radny nie zagłosuje za przyznaniem Ludomirowi Handzlowi absolutorium i wotum zaufania. 

Czytaj także: Sesja absolutoryjna w Nowym Saczu. Może być naprawdę gorąco!

W odpowiedzi od prezydenta wiceprzewodniczący Rady Miasta usłyszał, że popełnił błąd prawny wypowiadając się w nieodpowiednim punkcie obrad.Ludomir Handzel zaapelował również do radnych, aby zagłosowali przeciw wotum zaufania, czy zdeprecjonowaniem 11 miesięcy funkcjonowania miasta Nowego Sącza. Dodał również, że chce, aby funkcjonowało ono normalnie, a tak nie było w wymienionym czasie.

Leszek Zegzda powiedział, że raport o stanie miasta dotyczy wszystkich mieszkańców, którzy mają prawo wiedzieć co dzieje się w ich mieście. Co warto zaznaczyć mieszkańcy mogą zabierać w tej debacie głosu, raport powinien więc być skrótowo zaprezentowany, żeby można było się odnieść. Tym bardziej, że dochodzą do nich sygnały o złym stanie miasta. Wnioskuję więc do pana prezydenta, bądź sekretarza, aby nam ten raport zreferować i myślę, że to nasz obowiązek, żeby mieszkańcy mogli się z tym zapoznać.

- Raport o stanie miasta powinien, być choć krótko przedstawiony - zaznaczył radny Zegzda. - Wnioskuję o to.

Radni głosują wniosek formalny, aby taki raport został przedstawiony przez sekretarza miasta Piotra Lachowicza. Siedemnastu radnych było za, aby tak się stało.

O głos w dyskusji poprosił radny Krzysztof Ziaja.

- To właśnie 22 listopada 2018 roku prezydent Ludomir Handzel złożył uroczyste ślubowania. 22 tysiące mieszkańców udzieliło mu wotum zaufania, nie komu innemu tylko jemu. To wotum zaufania jest tym, o którym teraz dyskutujemy. Pokora to jest to, co w swojej działalności pan reprezentuje. Tak mówią mieszkańcy. I ja też to widzę. Apeluję o uszanowanie woli mieszkańców wyrażonej w głosowaniu pod koniec ubiegłego roku. Nie wiem, czy udzielanie zaufania dopiero co wybranemu prezydentowi jest merytoryczne i uzasadnione?. W ciągu 2018 roku prezydent Handzel pełnił urząd ponad dwadzieścia dni, więc takie głosowanie nad wotum zaufania powinno być formalnością. Zagłosuje za wotum zaufania, bo mieszkańcy panu ufają.

Trwa dyskusja o sposobie współpracy radnych z prezydentem, wypowiadali się m.in. Artur Czernecki, Maciej Prostko, Leszek Gieniec. Natomiast radni Leszek Zegzda oraz Józef Hojnor domagają się zakończenia dyskusji na tym etapie, przedstawienia raportu o stanie miasta i wówczas przystąpić do jego omawiania.

Prezydent odnosząc się do oczekiwań wymienionych radnych stwierdził, że raport był prezentowany na poprzedniej sesji Rady Miasta, a nie znajduje się on w programie obecnej. 

Sekretarz miasta Piotr Lachowicz przystąpił do zaprezentowania zawartości reportu, który zawiera łącznie z załącznikiem aż 406 stron.

Jeśli zauważyłeś błąd w tekście, zaznacz fragment z błędem i wyślij do redakcjiDziękujemy za przesłanie błędu