Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Niedziela, 25 października. Imieniny: Ingi, Maurycego, Sambora
09/08/2017 - 15:15

Sejmik chce skarżyć do sądu wojewodę. O co poszło?

Wojewódzki samorząd będzie się sądzić z małopolskim wojewodą. Chodzi o sygnowany przez niego dokument stwierdzający nieważność części uchwały Sejmiku dotyczącej nadania statutu Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Decyzję o zaskarżeniu wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie podjęli dwudziestoma głosami radni, podczas ostatniej sesji.

O co chodzi? 7 kwietnia tego roku zostało znowelizowane prawo ochrony środowiska.

Efektem tego była między innymi zmiana w sposobie powoływania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także konieczność zaktualizowania statutów wszystkich funduszy wojewódzkich.

Małopolski sejmik przyjął w czerwcu nowy statut Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej . Umieszczono w nim zapis, zgodnie z którym rada nadzorcza funduszu podejmuje uchwały dotyczące powołania lub odwołania członków zarządu  funduszu jednogłośnie, w obecności pełnego ustawowego składu rady.

12 lipca 2017 r. Wojewoda Małopolski stwierdził nieważność części tej uchwały. Teraz radni zdecydowali  o zaskarżeniu jego decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie.

We wtorek samorządowcy przyjęli uchwałę w tej sprawie – 20 radnych głosowało za, wstrzymała się 1 osoba.

Na rozstrzygnięcie skargi sąd ma trzydzieści dni od daty wpływu.

(ami). fot. UMWMDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)