Trwa wczytywanie strony. Proszę czekać...
Piątek, 7 sierpnia. Imieniny: Donaty, Olechny, Kajetana
10/10/2014 - 15:56

Sąd nakazał przeprosić Sowę. Nie współpracował z SB

Wiktor Sowa, b. wojewoda nowosądecki, wygrał proces z Miastem Nowy Targ o naruszenie dóbr osobistych.
Sąd Okręgowy w Nowym Sączu nakazał stronie pozwanej zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ oświadczenia o następującej treści:

"Przepraszamy Pana Wiktora Sowę, byłego wojewodę nowosądeckiego i radnego Miasta Nowy Targ za naruszenie jego dóbr osobistych w postaci dobrego imienia i czci poprzez przypisanie mu w artykule opublikowanym w ślad za "Dziennikiem Polskim" na stronie Urzędu Miasta Nowy Targ (...) współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa.
Prawomocnym wyrokiem z dnia 27 czerwca 2006 r. Sąd Apelacyjny w Warszawie, sygn. akt V AL 3/06, orzekł, że p. Wiktor Sowa nie pracował, nie pełnił służby, ani nie był świadomym współpracownikiem organów bezpieczeństwa państwa. Niniejszym wyrażamy ubolewanie z powodu wyrządzonej Panu Wiktorowi Sowie krzywdy".
Sąd nakazał, aby oświadczenie wisiało przez 2 tygodnie na stronie Urzędu Miasta Nowy Targ i "było wyświetlone w taki sposób, aby każdy korzystający w danym czasie z serwisu internetowego mógł bez dokonywania dodatkowych czynności zapoznać się z treścią całego oświadczenia."

Strona pozwana ma także zwrócić powodowi koszta procesu (550 zł).
Wyrok jest nieprawomocny.

**
Mówi Wiktor Sowa:

"Na stronie internetowej miasta Nowy Targ wisiałem na liście agentów SB od 14/01/2006 do 21/01/2012 roku, tj. sześć lat, pomimo moich interwencji e-mailowych.
Dopiero po liście adwokackim artykuł cichaczem zdjęto. Było na niego 2150 wejść. Zdjęto bez wyjaśnienia i przeproszenia, dlatego złożyłem pozew o naruszeniu moich dóbr osobistych. Moja żona ma depresję z powodu tego mojego "wiszenia", bo w Nowym Targu nie dało się przez to żyć. Z tego względu przeprowadziliśmy się do Krakowa..."

**
Wiktor Sowa (l. 73) pochodzi Luborzycy k. Krakowa. Był wojewodą nowosądeckim od 13 października 1993 r. (powołany w przedostatnim dniu urzędowania premier Hanny Suchockiej) do 15 maja 1996 r.
Absolwent AGH w Krakowie, inż. informatyk. Od 1965 r. pracował w NZPS "Podhale" Nowy Targ jako m.in. z-ca kierownika biura konstrukcyjnego i szef zakładowego ośrodka obliczeniowego. Działacz podhalańskiej  "Solidarności".
Był kierownikiem Urzędu Rejonowego w Nowym Targu w latach 1990-93, a później radnym nowotarskim 1998-2002.
Perypetie lustracyjne Wiktora Sowy i oczyszczenie prawomocnym wyrokiem SA z zarzutów o współpracę z SB opisaliśmy w jednym z numerów miesięcznika "Sądeczanin" z 2012 r.

(s), fot. adwokatura .plDziękujemy za przesłanie błędu

Sądeczanin HISTORIA (2-2020)